سازمان اعتراض خود را به فرار مالیاتی و افزایش ظرفیت‌های پزشکی اعلام می‌کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، با توجه به سؤالات و استعلام مکرر همکاران ارجمند، سازمان‌های نظام پزشکی شهرستان‌ها و انجمن‌های علمی در خصوص ابلاغ اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر دعوت جامعه پزشکی برای استفاده از پایانه فروشگاهی "کارتخوان" و با توجه به جلسات و نظرات کارشناسی و فنی مشاوران سازمان نظام پزشکی و صاحب‌نظران مطالب ذیل جهت استحضار همکاران اعلام می‌گردد:

1- سازمان نظام پزشکی ضمن اعتقاد به تکریم و تسهیل حداکثری امور بیماران از جمله استفاده از کارتخوان، اعتراض خود را مکرراً به مصوبه بند ی تبصره 6 قانون بودجه سال 98 که مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته، به دلیل اعمال و ابلاغ تبعیض‌آمیز و وهن‌آلود الزام و شمول انحصاری قانون به جامعه پزشکی اعلام کرده و از طریق نمایندگان محترم مجلس، شورای نگهبان، مجاری قانونی و رسانه‌ها اعتراض خود را پیگیری کرده و خواهد کرد.

2- ابلاغ اجرایی ماده قانونی فوق توسط سازمان امور مالیاتی که در قالب «اطلاعیه» به امضای معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی رسیده همانطور که در عنوان مشهود است جهت انجام وظیفه اطلاع‌رسانی است و مفهوم حقوقی تفاهم‌نامه یا قرارداد و ... بر آن مترتب نیست.

3- بدیهی است اعلام موضع رسمی در قبال ماده قانونی مصوب مجلس مندرج در لایحه بودجه و مواردی از این دست باید با در نظر گرفتن جمیع جهات حقوقی، اجتماعی، فضای رسانه‌ای و ... و عواقب مترتب بر آن باشد. لذا سازمان نظام پزشکی ضمن اعتقاد به اصل شفافیت و قانونمندی، اعتراض خود را به جوسازی‌های سازماندهی شده و تخریب سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی کشور اعلام نموده و طرح مسائل غیر واقعی مثل فرار مالیاتی و ضرورت افزایش ظرفیت‌های پزشکی و ... را در جهت تنزیل جایگاه رفیع حرفه پزشکی ارزیابی می‌کند.

لذا سازمان نظام پزشکی ضمن دعوت همکاران ارجمند به توجه ویژه به مبانی و ابعاد قانونی اظهارنظرها و هوشیاری در قبال جوسازی‌های مطرح شده اهتمام جامعه پزشکی در جهت انسجام و حرکت قانونمند برای نیل به اهداف ارزشمند و متعالی این حرفه مقدس را خواستار می‌باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه