یکی از چهار رکن اصلی نظام سلامت کشور پیاده سازی نظام ارجاع است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رضا ظفرقندی در نشست توجیهی- تخصصی نظام ارجاع که امروز در بیمارستان شهید رجایی برگزار شد ، با اشاره به این که نظام ارجاع یکی از تکالیف قانونی بوده که در برنامه توسعه کشور مکررا ابلاغ شده است، اظهار کرد:  اگر بخواهیم ساختار درستی برای برنامه نظام سلامت کشور داشته باشیم؛ یکی از چهار رکن اصلی آن پیاده سازی نظام ارجاع است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: نظام ارجاع باید در هر دو بخش دولتی و خصوصی سازمان دهی شود؛ قسمت عمده ای از خدمات درمانی توسط بخش خصوصی به مردم ارائه می شود و نظام ارجاع باید نقش مهم خود را در این حوزه نشان داده و سازمان دهی شود، این نشست می تواند تعامل ساختار مند و منظمی را بین سطح اول نظام ارجاع و بخش خصوصی چه در حوزه پزشکی عمومی و چه در حوزه پزشکی متخصصین برقرار کند .

وی افزود: سازمان نظام پزشکی زیرساختهایی را در این زمینه تهیه کرده که از آن جمله می توان به زیرساخت سامانه مطب ، امضای الکترونیک ، کارت هوشمند و پرونده الکترونیک اشاره کرد که نقش عمده ای را درپیاده سازی نظام ارجاع ایفا می کند و از طرفی برای فرهنگسازی نظام ارجاع پتانسیل بسیار بالایی دارد .

ظفرقندی گفت: نظام ارجاع نیازمند آموزش بوده و باید فرهنگ آن در جامعه پزشکی مورد قبول واقع شودف با توجه به تعامل سازمان نظام پزشکی با بخش خصوصی ، انجمن های علمی تخصصی ، نظام پزشکی های شهرستان ها و استان ها، می تواند این تعامل، فرهنگسازی و آموزش و اجرا را پیاده کند، امیدواریم امروز در جهت این هماهنگی گام مثبتی برداشته و برای اجرای نظام ارجاع برنامه ریزی و اقدامات لازم انجام شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: نظام ارجاع در دنیا تجربه شده و بسیاری از کشورهای بزرگ با این نظام حرکت می کنند، قطعا نظام ارجاع ساختار مندی مناسبی را در جهت اقتصاد سلامت دایر و مسیر روشنی را براساس راهنماهای بالینی طراحی می کند .

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان اضافه کرد: حرکت بر اساس راهنمای بالینی؛ بردار مشخصی دارد از جمله آن که هزینه ها کاهش یافته و بر اساس این راهنماها بیمار در سطح یک به پزشک خانواده مراجعه و بر اساس سطح بندی و نیازش به پزشک متخصص ارجاع داده می شود، اجرای نظام ارجاع از هدررفت وقت یک پزشک متخصص برای بیماری که با او ارتباطی ندارد؛ جلوگیری کرده و بیمار هم  از دوباره کاری و سردرگمی مصون می ماند.

پایان پیام/

مطالب مشابه