مراکز جامع بیماران خاص در اولویت حمایت وزارت بهداشت هستند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، جمشید کرمانچی با بیان این مطلب گفت: با توجه به اهتمام معاونت درمان به این موضوع، دانشگاه های علوم پزشکی موظفند با درک شرایط بیماران خاص و صعب العلاج، برنامه های جامعی برای ارائه خدمات به این بیماران در نظر گیرند و نظارت دقیقی بر کیفیت ارائه خدمات انجام دهند.

معاون مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای معاونت درمان وزارت بهداشت ادامه داد: سامانه ثبت بیماران خاص دانشگاه‌ها باید به صورت پیوسته تکمیل و به روز رسانی شود. چرا که حمایت بیماران از طریق این سامانه ها انجام خواهد شد، دانشگاه‌ها باید برای تکمیل خدمات به بیماران خاص  و صعب العلاج، استقرار چرخه الکترونیک خدمات را در دستور کار خود قرار دهند. 

وی در خصوص تامین دستگاه های دیالیز مورد نیاز دانشگاه ها نیز گفت: به دانشگاهها بر اساس نیاز و تعداد بیماران دستگاه‌های دیالیز تعلق خواهد گرفت.

به گزارش وب‌دا کرمانچی در پایان گفت: کارنامه سه ماهه از عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی در این زمینه تدوین شده است تا نقاط ضعف و قوت دانشگاه ها شناخته شود. این کارنامه ها ملاکی بر نحوه عملکرد دانشگاه ها و دریافت تسهیلات خواهد بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه