عمده مشارکت خیرین در حوزه ساخت و ساز بیمارستان‌هاست
یه گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ايرج حريرچي در آيين رونمايي از بخش هاي جديد بيمارستان خيريه غياثي تهران، اظهار كرد: خيرين در حوزه سلامت نقش عمده و قابل توجهي در تامين امكانات درماني براي خدمت رساني به مردم عزيز كشورمان ايفا مي كنند. 

معاون كل وزارت بهداشت ادامه داد: مساعدت هاي خيرين حوزه سلامت در زمينه هاي مختلف از جمله، خدمات بستري، سرپايي، تامين هزينه هاي بيماران و ساير موارد، به بيماران كاملا مشهود است. اما، عمده مشاركت خيرين در حوزه ساخت و ساز بيمارستان ها است و پيشنهاد ما اين است كه خيرين در هزينه هاي جاري بيمارستان ها و مراكز درماني بيشتر ياري كنند. همچنين پيشنهاد ما اين است كه پزشكان عزيزي كه در مناطق محروم خدمت مي كنند، در بيمارستان هاي خيريه نيز كمك بيشتري كنند.

وی افزود: درحال حاضر ٣.٢٤ درصد كل تخت هاي بستري كشور را تخت هاي بيمارستان هاي خيريه تشكيل مي دهد، به عبارت ديگر، ٤٥٦٤ تخت بستري در كشور، مختص بيمارستان هاي خيريه است و اين در حالي است كه ضريب اشغال تخت هاي خيريه كشور، ٥٢ درصد بوده و ٤٨ درصد از اين ظرفيت خالي است.

حریرچی گفت: با توجه به نيازي كه مردم عزيز به بستري داشته و با توجه به محدوديت هاي بيمارستان هاي دولتي، ضرورت دارد كه درجهت استفاده از ظرفيت تخت هاي بستري در مراكز درماني خيريه، برنامه ريزي هاي مدوني انجام شود. 

به گزارش وب‌دا در اين مراسم، بخش هاي جديد بيمارستان خيريه غياثي ازجمله، بخش MRI، بخش آندوسكوپي و كلونوسكوپي، بخش جراحي چشم و بخش NICU، با حضور معاون كل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، افتتاح و آماده خدمت رساني به مردم شد، این بیمارستان درمجموع داراي ٢٤٥ تخت بستري بوده كه با ضريب ٨٣ درصد، به مردم عزيز، خدمت رساني مي كند، همچنين اين مركز درماني، داراي ١٦ تخت VIP براي خدمت رساني به بيماران خارجي است. 

پایان پیام/

مطالب مشابه