افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های علوم پزشکی منتفی شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید مرتضی خاتمی افزود: طرح نامطلوب افزایش ۱۰۰ درصدی  ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های علوم پزشکی بدون توجه به زیرساخت‌ها، امکانات آموزشی و کمک آموزشی نتایج ناخوشایندی به همراه داشته و نظام سلامت را با مشکل جدی مواجه می‌کند، بر این اساس طراحان این موضوع و افراد دیگر در این ارتباط تامل بیشتری داشته باشند و ابعاد آن رامورد بررسی قرار دهند.

 نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: افزایش پذیرش دانشجوی علوم پزشکی در کشور موضوعی نیست که صرفا بتوان با تحلیل تک عاملی یا مبتنی بر نیاز آنی و برخی برآورده های غیر اصولی نیاز کشور را تامین کند، چرا که عوامل گوناگونی در کنار آن باید قرار بگیرد.

وی افزود: درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، سهم سلامت در تولید ناخالص داخلی، ساختار سلامت و عوامل تاثیر گذار دیگر باید در کنار هم قرار گیرد و صرف افزایش پذیرش دانشجو نمی تواند راهکار مناسبی در شرایط فعلی باشد.

خاتمی گفت: پیش از این قرار بود که موضوع  افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های علوم پزشکی امروز در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شود  که با توجه تصمیم اتخاذ شده این موضوع منتفی شده است.

به گزارش ایرنا این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان اضافه کرد: بر این پایه سرنوشت این طرح به کار گروهی  متشکل از چند نفر از اعضای کمیسیون بهداشت، نمایندگان  امضا کننده طرح و نمایندگانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه