آفرین بر جوانان صنف
همکارانی که در قالب گروه های مختلف مانند "صدای دانشجو " و "افزایش سلامت، تهدید سلامت" با تلاش شبانه روزی خود در چند مدت اخیر بهترین نمونه از تلاش هدفمند و هوشیارانه را به بار آوردند.
 اطلاع رسانی بسیار به موقع آنان عملا اصل غافلگیری را که طرفداران طرح روی آن حساب باز کرده بودند را خنثی کرد و حساسیت صنفی را برانگیخت و میوه شیرین عزم عمومی را به ثمر نشاند. 
 
 گروه پزشکان و قانون وظیفه خود می داند این بزرگان جوان را به صدر بنشاند و آنان را شایسته بهترین تقدیرها می داند.
 درود ما و خسته نباشیدگویی ما را بپذیرید. 
 شادمان باشید و پرتوان 
 حق نگهدارتان

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه