بیماری‌های غیرواگیر مهمترین تهدیدکننده سلامت در جهان است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، افشين استوار در آيين رونمايي سامانه مصورسازي اطلاعات جمعيتي سلامت و بيماري در ايران، اظهار كرد: بيماري هاي غيرواگير درحال حاضر، مهمترين تهديدكننده سلامت در جهان و همينطور در ايران محسوب مي شود. بيش از ٨٠ درصد مرگ و مير در كشور به علت بيماري هاي غيرواگير رخ مي دهد و از اين ميزان، بيش از سه چهارم موارد به علت ٤ بيماري اصلي بيماري هاي قلبي عروقي، ديابت، سرطانها و بيماري هاي مزمن تنفسي است.

رييس مركز مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت ادامه داد: وزارت بهداشت مصمم است كه بار بيماري هاي غيرواگير را در كشور از طريق اجراي برنامه هاي موثر و هزينه اثربخش كاهش دهد. تشكيل كميته ملي پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير ، تدوين سندملي و تعيين اهداف ملي پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير در راستاي برنامه جهاني اقدام و اتخاذ نوعي رويكرد بين بخشي براي دستيابي به اين اهداف نشان از عزم و تعهد سياسي در بالاترين سطح ممكن در كشور براي كاستن از بار بالاي بيماري هاي غيرواگير و صيانت از سلامت مردم دارد. در همين راستا، وزارت بهداشت مصمم است از همه ظرفيت هاي موجود استفاده كند.

وی افزود: از جمله مهمترين اين ظرفيت ها مي توان از نظام شبكه بهداشت و درمان با پوشش بيش از ٩٨ درصد جمعيت روستايي كشور، مديريت غيرمتمركز برنامه هاي سلامت از طريق تفويض اختيار گسترده به ٦٣ دانشگاه علوم پزشكي در سراسر كشور براي تامين و ارتقاي سلامت جمعيت تحت پوشش خود نام برد.

استوار گفت: ادغام برنامه هاي پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير در نظام سلامت با الهام از ايده پوشش همگاني سلامت در راستاي هدف حفاظت مالي از مردم، تامين دسترسي و بهبود كيفيت خدمات از برنامه هاي اصلي وزارت بهداشت در اين زمينه است.

به گزارش وب‌دا رييس مركز مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت در پایان اضافه کرد: دوره بين المللي مديريت بيماري هاي غيرواگير، با حمايت دفتر سازمان جهاني بهداشت در ايران و با مشاركت مركز همكار سازمان جهاني بهداشت در دانشگاه اكسفورد و با همكاري دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير معاونت بهداشت، توسط مركز تحقيقات بيماري هاي غيرواگير پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران طراحي شده است. هدف از اين دوره، ظرفيت سازي و آموزش مديران مياني براي حمايت طلبي، برنامه ريزي، پياده سازي، پايش و ارزشيابي برنامه ها در زمينه پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير است.

پایان پیام/

مطالب مشابه