درخواست تشکیل ستاد بحران
دوفوریتی شدن این طرح صرفابه علت اهداف سخیف انتخاباتی است و همه امضا‌کنندگان به خوبی می‌دانند که این افزایش ظرفیت پنج تا هفت سال دیگر بازده خواهد داشت و هیچ نیاز فوریتی روزی را برطرف نخواهد کرد. این دغل بازی‌ها، تنها به هدف جمع آوری رای ‌حوزه‌های انتخابیه‌ به راه افتاده و امکان به راه انداختن هر نوع معرکه دیگری هم از آنان هست. چون برای اجرای نمایشات مضحک انتخاباتی‌شان‌ فقط همین شش ماه آتی را فرصت دارند و حتی به علت شدت حب خدمت! ممکن است عده‌ای از پزشکان علاقه‌مند به صندلی سبز نیز به خیل رویافروشان بپیوندند.

 با اتکا به شرایط فوق ریاست کل و ریاست شورای عالی و هییت رئیسه مجمع وظیفه دارند در اقدامی هماهنگ و با مددگیری از نیروهای بیرون و درون سازمانی و بدون نگاه خطی و سیاسی از همه توان صنف برای مواجهه با این معضل بزرگ یاری گیرند.

باید ستادی ویژه برای هماهنگ کردن کلیه اقدامات تشکیل و تلاش نماید در تمامی دوره پیش از انتخابات مجلس و با راهبرد «عبور کم هزینه از این دوره زمانی» بحران را مدیریت نماید.

 اقدامات می‌بایست بر حول محورهای زیر شکل بگیرد و اجرا گردد.

 اول: فعال‌سازی معاونت پارلمانی و نصب سریع نماینده پارلمانی سازمان 

دوم: تلاش برای پس گرفته شدن امضاء‌های انجام شده از طریق گفت‌وگوی نمایندگان صنف در نقاط مختلف کشور با نمایندگان امضاکننده طرح 

به این منظور باید هرچه سریع‌تر لیست اسامی نمایندگان امضاکننده تهیه شده و در اختیار هیئت مدیره‌های شهرستان‌ها قرار گیرد تا گفت‌وگوهای خود را آغاز کنند. 

سوم : جلوگیری از افزایش تعداد امضاکنندگان از طریق مامور نمودن افراد مناسب در مجلس شورای اسلامی تا اقدامات موافقین طرح را خنثی نمایند. برای این منظور پزشکانی که قبلا نماینده بوده‌اند و ترددشان در مجلس آزادتر است، در اولویت هستند. 

چهارم: تمرکز بر شکسته شدن دو فوریت طرح و تبدیل آن به طرح یک فوریتی و یا عادی از طریق گفت‌وگوهای شخص ریاست کل‌ و شخص ریاست شورای عالی با هیئت رئیسه مجلس و شخص ریاست مجلس.  

پنجم‌: تمرکز بر همراه نمودن وزارت بهداشت و درمان بخصوص معاونت آموزشی و شخص وزیر محترم برای شکستن دوفوریت طرح و تبدیل آن به طرح عادی 

ششم‌: اطلاع رسانی لحظه‌ای به صنف و همراه نمودن بدنه برای حمایت گسترده از اقدامات ستاد ویژه 

 به تجربه بر ما اثبات شده ‌که احتمالا ‌باز‌ با شیوه‌ای حقارت‌آمیز، توصیه‌های ما را نگاه نکرده رد خواهید کرد. با این حال‌ مشفقانه ولی با تحکم ناشی از درد عمیق که بر جان داریم مطالبه انجام اقدامات فوق را داریم و در صورت عدم انجام آنها همگی شما را در مقابل این آسیب جدی به سلامت مردم‌، منابع کشور و اعتبار و معیشت صنف و قربانی شدن آنها در برابر مطامع عده‌ای منفعت طلب‌ مسئول می‌دانیم. 

لحظات در این نبرد، تعیین‌کننده خواهند بود. 

خفتگان محترم بیدار شوید. 


هیئت اجرایی گروه پزشکان و قانون 

۶ مرداد ماه ۹۸ 

شش صبح

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه