ضرورت تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، باقر لاریجانی در نشست کارگروه آموزش، تحقیقات و فرهنگی یکصد و نهمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور که در روز چهارشنبه 2 مرداد 98 برگزار شد، با اشاره به مبحث تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی گفت: با اجرای این برنامه ها در دانشگاههای علوم پزشکی نتایج خوبی به دست آمده و اکنون لازم است برنامه ریزی شود تا این برنامه ها در سطوح مختلف دانشگاهها نفوذ کند.

وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای تداوم اجرای برنامه های تحول گفت: ضروری است تا مفاهیم این برنامه ها در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان نفوذ کند و مشارکت ایشان در اجرای این برنامه ها جلب شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی هدف از طرح بحث برنامه های تحول و نوآوری در این نشست را بررسی راهکارهای تداوم اجرای برنامه ها در نظام آموزش عالی سلامت عنوان کرد و افزود: تلاش های زیادی برای جلب مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان علوم پزشکی در اجرای برنامه های تحول صورت گرفته و امیدواریم با این تلاش ها شرایطی فراهم شود تا تغییرات مدیریتی برنامه های این حوزه را تغییر ندهد.

لاریجانی از تشکیل کمیته های دانشجویی برای اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش سخن گفت و اظهار داشت: طی نشستی که در چند روز آتی برگزار خواهد شد راهکارهای مشارکت دانشجویان در این برنامه ها با مشارکت خود دانشجویان تدوین خواهد شد، برنامه های تحول و نوآوری در آموزش، نقشه جامع حرکت دانشگاه ها در حوزه آموزش است و الزاماتی را در بر می گیرد که برای ارتقای آموزش باید اجرا شود.

وی اظهار کرد: ظرفیت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور با یکدیگر متفاوت است و انتظار می رود دانشگاه ها متناسب با ظرفیت خود تمامی بسته های تحول را پیگیری کنند و بسته ای مغفول نماند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به نقش مراکز مطالعات دانشگاهی در جلب مشارکت اعضای هیات علمی اشاره کرد و گفت: مسئولیت های به مراکز مطالعات داده شده و در چند روز گذشته ۱۵۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مسئولین مراکز مطالعات به صورت مجازی در خصوص موضوع دانش پژوهی در آموزش به بحث پرداختند. این تجربه بسیار خوبی است و در سایر موضوعات نیز لازم است چنین اجماعی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ایجاد شود.

لاریجانی گفت: مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان لازم است در نقشه توسعه دانشگاه ها دیده شود. امیدوارم دانشگاه ها به زودی نقشه توسعه علمی خود و محاسبات نیروی انسانی مورد نیاز خود را ترسیم کنند.

وی تغییر دیدگاه مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها را الزام مهمی در اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش ذکر کرد و اظهار داشت: حوزه آموزش علوم پزشکی اکنون با چندسال قبل قابل مقایسه نیست و اکنون تمام دانشگاه ها استراتژی روشنی در آموزش دارند و لازم است از این فرصت استفاده کنند، ضروری است دانشگاه ها مسیر آتی خود را مشخص کنند و تعیین کنند که چه نقشی در توسعه علمی کشور خواهند داشت. به عبارتی جایگاه خود را در نقشه علمی کشور روشن کنند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی تصریح کرد: دیدگاه برنامه های تحول در آموزش دیدگاهی آینده نگارانه است و برای رفع چالش های آتی نظام سلامت طراحی شده است، حمایت مسئولین دانشگاه ها از فعالیت های اعضای هیئت علمی در مسیر بسته های تحول آموزش حائز اهمیت است و ضروری است تا برای استقرار و استمرار برنامه ها تلاش شود.

لاریجانی نفوذ برنامه ها در زیرمجموعه دانشگاه ها مثل دانشکده ها، بیمارستان های آموزشی، گروه های آموزشی و ... را از الزامات اجرای این برنامه ها ذکر کرد و گفت: حوزه آموزش دانشگاه ها با حجم زیادی از فعالیت های جاری مواجه هستند، به عنوان مثال در سال حدود ۴۸ آزمون علوم پزشکی برگزار می شود و تنها آزمون کارشناسی ارشد ۷۰ هزار شرکت کننده دارد.‌این فرایند های جاری حجم زیادی در حوزه آموزش دارند، برنامه های تحول در کنار این فعالیت های جاری در همین ساختار فعلی دانشگاه ها می تواند اجرا شود.

به گزارش وب‌دا وی در پایان استفاده از ساختارهای مجازی و انعطاف پذیر برای تسهیل اجرای برنامه ها را از برنامه های معاونت آموزشی وزارت بهداشت ذکر کرد و اظهار داشت: مراکز مطالعات دانشگاهی ضروری است استقرار بسته های تحول را به صورت جدی تر پیگیری کنند و شاخص های مناسبی برای ارزیابی اجرای این برنامه ها رصد شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه