وضعیت موجود ارایه خدمات در منزل و فرآیند ارجاع بیماران از بیمارستان به منزل
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این نشست که با دستور جلسه توسعه و ارائه مراقبت های جامع در منزل برگزار شد، مدیر کل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری معاونت پرستاری، به تشریح وضعیت موجود ارایه خدمات در منزل و فرآیند ارجاع بیماران از بیمارستان به منزل پرداخت.
 
رسولی گفت: در حال حاضر مسیر ارایه خدمات در منزل بیشتر از بیمارستان ها بوده و صرفا گروه محدودی از بیماران خاص از این خدمات بهره مند می شوند، بسیاری از گروه های آسیب پذیر نظیر سالمندان، کودکان دارای نیازهای ویژه، افرادی که به هر دلیل دچار ناتوانی بوده یا نیازمند مراقبت های طولانی مدت می باشند، اگرچه نیازمند دریافت برخی مراقبت ها در منزل هستند، در سطح جامعه شناسایی نمی شوند.

وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری از بروز عوارض و کاهش هزینه های ناشی از درمان در این گروه، به لزوم شناسایی این افراد و نیازهای آن ها پرداخت.
 
مدیر کل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری معاونت پرستاری ادامه داد: در بسیاری از کشورها، به منظور پاسخ به این نیازهای پیچیده و ارایه خدمات پرستاری در سطح جامعه و منازل افراد، از گروه های خاصی از پرستاران تحت عنوان district nurses استفاده می شود که شاید بتوان در نظام سلامت کشور و با عنایت به وجود زمینه های مناسب در بستر برنامه پزشکی خانواده، به آن ها "پرستار خانواده" اطلاق کرد. هزینه اثربخشی بکارگیری این پرستاران در سایر کشورها نشان داده شده و ضروری است که در کشور هم به انجام مطالعاتی در زمینه مزایای بکارگیری چنین افرادی، پرداخته شود.
 
به گزارش وب‌دا رسولی در پایان تصریح کرد: در کوریکولوم کنونی کارشناسی پرستاری، دانشجویان، ملزم به گذراندن 10 واحد نظری و کارآموزی سلامت جامعه بوده و رشته پرستاری سلامت جامعه قدمتی بیش از سه دهه در کشور دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه