اینک اما مجمع
اینک شاهد تحرکاتی جالب در مجمع هستیم که شروع آن از سال قبل و با موضع گیری یاران سابق دکتر فاضل علیه او آغاز و با افزایش فشارها به کناره گیری ایشان ختم شد و سپس نقش مجمع در انتخابات ریاست کل جدی‌تر و شکاف‌ها عمیق‌تر شد، به نحوی که برای اولین بار کاندیداها با اعدادی نزدیک به هم رقابت کردند و از وجود قدرت‌های مطلق خبری نبود.

حال مجمع در معرض ۲ تحول دیگر نیز قرار گرفته است :

دعوت از اعضای پزشک عمومی مجمع برای جلسه انجمن پزشکان عمومی شیراز.

تغییر در نحوه اجرای دستور کارهای سنتی مجمع که واکنش های مخالفان متنوعی را برانگیخته است.

جدای از درستی و نادرستی این تحرکات موضوع اصلی این است که علت این همه توجه و تمرکز بر مجمع که به یکباره درحال رخ دادن است، چیست و سوالاتی را می توان به شکل زیر مطرح کرد :

اول: آیا مجمع تا به حال منشاء قدرت قانونی بوده  که از آن استفاده نشده است؟

یعنی آیا نهادی که حسب قانون مسئول سیاست گذاری کلان سازمان است، بالاخره اجازه خواهد یافت که از سلطه بخش اجرایی سازمان خارج شود و به محل واقعی بروز آرای عمومی و وجدان همگانی صنف تبدیل شود یا خیر؟

آیا ظفریافتگان فعلی و یا رقبای آنها به ذات قدرت مجمع ایمان آورده‌اند و یا اینکه این توجهات از هر دو سو فقط در زمان های خاص خواهد بود و پس از استفاده از مجمع به عنوان ابزار تحکیم و یا چرخش قدرت مجددا بی توجهی و بی میلی  بخش مجریان به مجمع آغاز خواهد شد؟

دوم: اگر مجمع دارای قدرت ذاتی منبعث از نص قانون نظام پزشکی است باید بتوان آنرا در همه ساعتها و روزهای دوره چهارساله مشاهده کرد و از آن برای تحصیل اهداف صنفی و تسهیل امور استفاده نمود. چگونه است که در طی روزها و شبهای بسیار، هیچ خبر و یا تحلیل و یا واکنشی از مجمع به گوش صنف نمی رسد؟

چرا اگر امکان این میزان از تاثیر گذاری در مجمع وجود دارد که عده ای تا این حد برای استفاده از آن اشتیاق دارند، در روندهای جاری و بخصوص در پنج سال اخیر از آن سود برده نشده است؟ 

سوم: در میان این هیاهوها نقش هییت رییسه مجمع عمومی سازمان چیست؟

چگونه است که مجمعی که تا این حد قرار است قدرتمند باشد که بر سر کنترل آن بین جناح‌های مختلف تا این حد نزاع و مجادله درگیرد، هییت رییسه ای تا این حد منفعل و کم توان را بر خود مسلط ببیند؟

در دوسال اخیر حتی موضوع ریاست مجمع نیز به درستی حل نشده است تا هدایت موضوعات و اولویت‌بندی و مدیریت آنها انجام شود .

گروه پزشکان و قانون نگران است که مجمع عمومی سازمان همچون گوشت قربانی در میان صیادان قدرت دست به دست شود و آنچه واقعا مهم نباشد، خود مجمع باشد و نقش آن و سرنوشت آن در میان انبوه معضلات صنفی...

پایان پیام/

مطالب مشابه