دفتر سلامت عمومی برای کنترل بیماری‌های غیر واگیر برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا میرزایی بیان کرد: دفتر سلامت عمومی از 3 گروه شامل گروه پزشک خانواده روستایی، گروه پزشک خانواده شهری و گروه پیشگیری و ارتقای سلامت تشکیل شده است.

مدیرکل دفترخدمات عمومی سازمان بیمه سلامت ادامه داد: براساس آمار در حال حاضر 21 میلیون نفر از جمعیت روستایی، حدود ۷ میلیون نفر از جمعیت شهرهای زیر 20 هزار نفر و حدود 500 هزار نفر از جمعیت عشایر در قالب برنامه پزشک خانواده روستایی، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر بسته خدمتی شامل 12 خدمت دریافت می‌کنند  که 50 درصد از منابع آن توسط سازمان بیمه سلامت و 50 درصد توسط وزارت بهداشت تامین می‌شود.

وی افزود: در حوزه پیشگیری در حوزه بیماری‌های غیر واگیر کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورها با این مساله مواجه است به طوری که بیماری دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی و عروقی و سرطان ها بیشترین درصد مرگ و میرها را به همراه حوادث به خود اختصاص داده است که نیازمند توجه ویژه به حوزه پیشگیری است.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت میرزایی در پایان اضافه کرد: دفتر سلامت عمومی برای کنترل بیماری‌های غیر واگیر برنامه‌ریزی‌هایی را انجام داده است که از جمله این اقدامات بسته آموزشی شامل 11 کتاب برای تیم سلامت همچنین بسته آموزشی شامل 11 کتاب برای تیم سلامت و بیمه‌شدگان روستایی نیز در حال تهیه است.اقدامات دیگری نیز برای آموزش مجازی پزشکان و بیمه شدگان نیز در دست بررسی است که در مراحل نهایی قرار دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه