کلان منطقه ۷ جزو کلان مناطق آمایشی بسیار منظم است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، باقر لاريجاني در اولين نشست هيات هاي امناي كلان منطقه ٧ كه شامل روسا و اعضای هیات های امنای دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهید صدوقی یزد، شهرکرد، کاشان و بروجن است، اظهار كرد: كلان منطقه ٧ جزو كلان مناطق آمايشي بسيار منظم بوده و عليرغم برخي چالش ها، با مديريتي مطلوب پيش مي رود.

معاون آموزشي وزارت بهداشت دامه داد: به نظر مي رسد، براي تصميم گيري در مورد مصوبات هيات هاي امناي دانشگاه هاي علوم پزشكي، بايد مدلي تعريف شود و در اين مدل، تحليلي از وضعيت آموزشي، آكادميك، ارائه خدمات، پشتيباني و نقاط چالش و قوت هر كلان منطقه مدنظر قرار گيرد.

وی افزود: هفته آينده، از سامانه اطلاعاتي كه دربردارنده نقشه ٢٠٠ بيماري و ٦٠ ريسك فاكتور است، رونمايي خواهد شد، اين اطلاعات محصول آناليزهاي ما از تمام نقاط كشور و تمامي استان ها و شهرستان هاي كشور است كه مي تواند به عنوان شاخصي در ارزيابي تصميمات كلان مناطق نيز مدنظر قرار گيرد.

لاریجانی گفت: كلان منطقه آمايشي ٧ علاوه براينكه در حوزه آموزشي به خوبي عمل كرده، در زمينه اعتباربخشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور نيز نقش زيادي ايفا كرده، علاوه بر اين، در حوزه پرستاري نيز عملكرد مطلوبي داشته است.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: اقدام بعدي ما اين است كه به هركدام از ماموريت هايي كه در مناطق آمايشي با موفقيت انجام شده است، يك شبكه ملي متصل كنيم كه اين اقدام نيز تا Hخر مردادماه به نتيجه خواهد رسيد.

به گزارش وب‌دا وی در پایان اضافه کرد: متد اعتباربخشي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، مورد پذيرش فدراسيون آموزش پزشكي جهاني قرار دارد و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، مي توانند در اين مسير با قوت بيشتري پيش روند.

پایان پیام/

مطالب مشابه