رییس انستیتو پاستور ایران ابقا شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری
رییس محترم انستیتو پاستور ایران

با توجه به سوابق مدیریتی و خدمات ارزشمند جنابعالی در طول تصدی ریاست انستیتو پاستور ایران بدینوسیله در سمت مذکور ابقا می¬شوید تا در ادامه راه ما را در رسیدن به اهداف عالیه نظام سلامت یاری نمائید.

امید است با عنایت پروردگار و پیروی از مشی اعتدال دولت تدبیر و امید و با استفاده از تجارب و مشارکت کلیه همکاران ارجمند و صاحب¬نظران در این عرصه موفق باشید.

پایان پیام/

مطالب مشابه