کمبود پزشک در برخی از مناطق محروم کشور مشهود است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بشیر خالقی درباره وضعیت ارائه خدمات درمانی در حوزه بهداشت و درمان در کشور، گفت: تعادل میزان حضور پزشک در مناطق مختلف کشور از وظایف اساسی وزارت بهداشت و درمان است بنابراین برای افزایش رضایتمندی بیماران از خدمات درمانی الزام آور است که توزیع عادلانه پزشک براساس نیازهای بهداشتی و درمانی در سراسر کشور در دستور کار قرار بگیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: آموزش پزشک به اندازه کافی در کشور برطبق نیازها  بهداشتی و درمانی کشور عملیاتی شده است اما برای افزایش خدمات درمانی پزشکی در  مناطق محروم می بایست شرایط خاص و ویژه ای برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم در نظر گرفته شود.
 
وی افزود: بسیاری از مردم مطالبه دارند که پزشک متخصص برای شان اعزام شود بنابراین بهترین راهکار این است که سهیمه بومی برای ورود به عرصه تخصص پزشکی برای پزشکان بومی در نظر گرفته شود تا بتوان خدمات پزشکی در حوزه درمان را تخصصی تر کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت خالقی در پایان گفت: توزیع منابع انسانی درحوزه پزشکی نیازمند تجدید نظر است، کمبود پزشک در برخی از مناطق محروم کشور مشهود است. بنابراین باید برطبق ظرفیت ها و نیازهای مناطق مختلف کشور، پزشک به مناطق مختلف کشور اعزام شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه