تبعات نوسانات ارزی را بیمار با گرانی سه برابری داروها به دوش نکشد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تقی کبیری درباره ی تاثیر نوسانات ارزی بر وضعیت بازار دارو در کشور گفت: شکی نیست که نوسانات ارزی تاثیر منفی بر بازار دارو گذاشته است زیرا ما شاهد هستیم که برخی داروها تا سه برابر نیز با افزایش قیمت روبرو شده اند.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: توزیع مجموعه ی نیازهای جامعه اعم از درمان باید بر حسب عدالت محوری عملیاتی شود، متاسفانه شاهد هستیم که برخی از بیماران به شدت برای تامین دارو با مشکلات اقتصادی روبه رو هستند بنابراین با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی وزارت بهداشت و درمان پاسداری از پروسه های درمانی بیماران در دهکهای کم درآمد جامعه است، الزامی است که وزارتخانه مرتبط تدابیر اقتصادی و نظارتی در این راستا اعمال کند تا تمام طبقات اقتصادی جامعه، دغدغه مالی برای تامین دارو در حوزه بهداشت و درمان را نداشته باشند.

وی افزود: متاسفانه برخی از افراد جامعه نه تنها بیمه تکمیلی و طلایی ندارند بلکه اساسا فاقد بیمه  هستند که این مسئله بسیار نگران کننده است و این در حالی است که در حوزه بهداشت و درمان  ودرمان می بایست نگاه همسان گزینی میان کارمندان و کارگران برای  استفاده از بیمه تکمیلی و درمانی به جریان بیفتد .

به گزارش خبرگزاری خانه ملت کبیری در پایان اضافه کرد: تبعات نوسانات ارزی را نباید بیمار با گرانی سه برابری دارو به دوش بکشد، بیمه تکمیلی و طلایی نباید تنها متعلق به برخی از کارمندان باشد و این مسئله به نوعی اجحاف است.

پایان پیام/

مطالب مشابه