وزارت بهداشت و درمان، وزارت گوارش نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج خسرونیا گفت: این مطلب را چند بار تکرار کردم بعضی از مسئولین قبول ندارند و مرتب مطبهای پر مریض و شلوغ را به رخ ما می زنند و تصور می کنند همه پزشکان در رفاه کامل زندگی می کنند. پناه بردن به حرفه دیگر و یا رفتن به فوق تخصص خود فرار از تخصص داخلی است. غافل از اینکه بعضی از رشته های فوق تخصص هم، آش دهن سوزی نیستند و به قول معروف صدای دُهل شنیدن از دور خوش است.

رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران ادامه داد: فشار بر متخصصانی که آندوسکوپی می کنند روز به روز افزایش پیدا کرده و هر دم از این باغ بری می رسد. من نمی دانم تا کی این عقده های نهفته باید سر باز کند و متخصصین داخلی را رها کند. آیا مشکلات وزارتخانه و مردم، فقط آندوسکوپی دستگاه گوارش است؟

وی افزود: چطور بعضی از همکاران جراح آندوسکوپی می کنند و مشکلی ندارند، تمام پروسیجرهای قلب توسط همکاران متخصص قلب بدون گذراندن دوره ای انجام می شود، کسی با آنها مشکلی ندارد. جراحهای ما همه کاری انجام می دهند، دندانپزشک های ما بر روی دهان و دندان همه کارهای تخصصی و فوق تخصصی را انجام می دهند اما به دلیل حضور بعضی از افراد مافیای پزشکی و چشم تنگ، چه در امر درمان و چه در امر پژوهش در رشته های گوارش و بر عکس آنچه که مسئولین وزارتخانه می گویند، رانت و پارتی بازی گلوی افراد علمی را در این رشته خاص می فشارند و ما شاهدآن هستیم.

به گزارش ایرنا خسرونیا در پایان اضافه کرد: وزارت بهداشت و درمان که وزارت گوارش نیست؛ ولی همه فعالیت هایش را روی آن متمرکز کرده و هر روز دستورهای جدیدی صادر می کند. درخواست مکرر ما اجرای قانون و برداشتن امتحان هرساله و بستن کاسبی تحت عنوان آزمون است.

پایان پیام/

مطالب مشابه