رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دریافت بهای خدمات پارکینگ موقت پزشکان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:پایان پیام/

مطالب مشابه