صدور کارت‌های بیمه درمانی به منظور پوشش هزینه‌های بهداشتی فقرا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بخش جدیدی در دولت پاکستان تحت عنوان کاهش فقر و حمایت اجتماعی تشکیل شده که در حال حاضر کارت‌های بیمه درمانی را در ۳۸ منطقه با هدف کمک به هزینه‌های پزشکی بیش از ۳ میلیون جمعیت کم درآمد کشور صادر کرده است.

در همین راستا تامین شرایط بهداشتی برای زنان در اولویت است. همچنین هدف دیگر این کارت‌ها، حفاظت از فقرا در برابر هزینه‌های بهداشتی سنگینی است که از طریق یک برنامه جامع با عنوان "محافظت" تامین می‌شود.

پاکستان از شکاف عمیقی در برنامه‌های مراقبتی رنج می‌برد، زیرا نرخ نفوذ بیمه در آن کشور بسیار کم است. در عین حال در پاکستان، جمعیت قابل ملاحظه‌ای فقیر هستند که این موضوع باعث شده دولت به منظور کمک به جمعیت بیمه شده یا بیمه نشده، فقیر و محروم هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را پرداخت کند.

نرخ نفوذ بیمه در پاکستان در سال ۲۰۱۶ به ۰.۹۱ درصد می‌رسد و در همان سال، نرخ متوسط بازارهای نوظهور ۳.۲ درصد و در جهان ۶.۳ درصد بود.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت اولین گزارش رسمی پاکستان در مورد فقر چند بعدی در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که تقریبا ۳۹ درصد از پاکستانی‌ها در فقر چند مرحله‌ای زندگی می‌کنند که بر این اساس محرومیت‌های مختلفی را تجربه می‌کنند. در زندگی روزمره جمعیت محروم پاکستان، فقر در زمینه سلامت و عدم امکان تحصیل موج می‌زند. 

پایان پیام/

مطالب مشابه