جناب وزیر! راه ورود فساد به مجمع خیرین سلامت را ببندید
سخنان دیروز دکتر نمکی در مورد بخشی از جزئیات فساد مالی در واردات دارو و تجهیزات انکشت اتهام را به سمت نهادی به نام هیئت امنای ارزی و شرکت‌های وابسته به آن برد. نهادی که در چندین سال اخیر با دخالت در امور تهیه تجهیزات پزشکی نقش فراوانی در آن‌ بازار ایفا کرد. 

گروه پزشکان و قانون هفته قبل با نقد سخنان دکتر قربانی در مورد ایجاد رانت مالیاتی‌ برای مجمع خیرین سلامت، آن را بستر شکل‌گیری فساد مالی دانست و اینک مشخص شد که تذکر ما دقیق و به موقع بوده است. 

راه مقابله با فساد در هییئت امنای ارزی، علم کردن نهادی دیگر بر همان بستر آلوده نیست و جز از چاله به چاه رفتن نتیجه دیگری نخواهد داد. 

جناب آقای دکتر نمکی تا دیر نشده است اقدام فرمایید و از آلوده شدن  مجمع خیرین سلامت  به رانتخواری در بخش ‌تجهیزات پزشکی جلوگیری کنید.

پایان پیام/

مطالب مشابه