لزوم تدوین دستورالعملی جامع و کامل برای مددکاری اجتماعی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم جان بابایی در دوره آموزشی فرآیندهای مددکاری در مراکز درمانی بر لزوم تدوین دستورالعملی جامع و کامل برای مددکاری اجتماعی تاکید کرد و گفت: دستورالعمل مددکاری به ما در ارائه خدمات مددکاری در مراکز درمانی کمک خواهد کرد و به نحوی، عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی در این حوزه براساس دستورالعمل مددکاری عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به وجود معضلاتی در حوزه مددکاری تصریح کرد: جذب اعضای مددکاری و تمدید طرح از جمله مشکلات این حوزه است و ضرورت دارد در مناطقی مانند مناطق کم برخوردار، در صورتی که نیروی طرحی جایگزین نداشته باشیم، نیروهایی که طرح آنها در آن مناطق پایان یافته است را  به منظور ارائه خدمت در آن مناطق تمدید طرح کنیم.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: همچنین باید تامین منابع اصلاح شود تا بتوانیم نیروهای خرید خدمت جذب کنیم و کمبود نیرو در بیمارستان ها از این طریق کاهش و جبران شود.

جان‌بابایی گفت: در جلسه امروز باید بتوانیم شاخص هایی در حوزه مددکاری ایجاد کنیم و براساس این شاخص ها اعتبار بخشی بیمارستان ها و دانشگاه ها انجام و شاخص های تدوینی باید به نحوی باشد که قابل اجرا باشد.

به گزارش وب‌دا وی در پایان بر لزوم پیگیری مسائل بیماران توسط مددکاران تاکید کرد، گفت: در حال حاضر به ازای هر ۱۵۰ تخت بیمارستانی، یک مددکار حضور دارد، استفاده از ظرفیت (NGO) ها، در حوزه مددکاری بسیار راهگشا بوده و به این حوزه کمک خواهد کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه