ابلاغ بخشنامه اجرای طرح فراگیر شناسایی اختلالات ژنتیکی در معلولان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، وحید قبادی دانا بخشنامه اجرای طرح فراگیر شناسایی اختلالات ژنتیکی در معلولان سازمان بهزیستی کشور تا سال 1400 را ابلاغ کرد/ در متن بخشنامه اجرای طرح فراگیر  شناسایی اختلالات ژنتیکی در معلولان سازمان بهزیستی کشور  آمده است:

با عنایت به آغاز اجرای "طرح فراگیر شناسایی اختلالات ژنتیکی در افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان بهزیستی تا سال 1400" مقتضی است دستور فرمائید نسبت به اجرای دقیق و سریع موارد ذیل اقدام شود.

_ برنامه ریزی و ایجاد ساز و کارهای علمی و اجرایی طرح در سطح کشور توسط معاونت پیشگیری، بدیهی است ایجاد بانک اطلاعات اختلالات ژنتیکی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان از ضروریات است.

_ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، همه ورودی‌های جدید به کمیسیون‌های پزشکی تشخیص معلولیت ملزم به انجام مشاوره ژنتیک بوده و صدور کارت معلولیت منوط به ارائه گواهی انجام مشاوره ژنتیک و درج آن در پرونده مددجو در سامانه است که در این راستا همکاری معاونت توانبخشی لازم و راه‌گشا خواهد بود.

_ همکاری لازم در جهت ایجاد پرونده مشاوره ژنتیک براساس متغیرهای مربوطه برای هر یک از افراد دارای معلولیت در سامانه ارمغان و دسترسی‌های لازم برای ذینفعان، توسط مرکز فناوری اطلاعات، ارتبــاطات و تحول اداری ضروری است.

_ غربالگری و مشاوره ژنتیک کلیه افراد دارای معلولیت تحت پوشش در استان‌ها در بازه زمانی اعلام شده، مطابق با دستورالعمل طرح مذکور که متعاقباً توسط معاونت پیشگیری ارسال می‌شود.

_ هزینه‌های مشاوره و آزمایشات ژنتیک برای مددجویان دارای معلولیت در این برنامه رایگان است. تسنیم

پایان پیام/

مطالب مشابه