درحال حاضر ۱۷ قلم داروی تخصصی بیماران ام اس تحت پوش بیمه سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نوشین جزایری با اشاره به اینکه  درحال حاضر 17 قلم دوز داروی تخصصی بیماران ام اس تحت پوش بیمه سلامت است گفت: بیماران ام اس علاوه برداروهای تخصصی بسته خدمتی MS می توانند از سایر داروهای تحت پوشش بیمه نیز همانند سایر بیمه شدگان طبق ضوابط ابلاغی سازمان بهره مند شوند.

رییس گروه دارو دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ادامه داد: هزینه کرد سازمان بیمه سلامت بابت داروهای تخصصی بسته خدمتی درسال 97، بالغ بر هزارو هشتصد و پنجاه و سه میلیارد ریال بوده که 238 میلیارد از این مبلغ مربوط به داروهای وارداتی است، به عبارت دیگر داروهای وارداتی حدود 13 درصد از مجموع هزینه داروهای تخصصی این بیماران  را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: فرانشیز تمام داروهای تخصصی بیماران ام اس بین 5 تا 10 درصد است، به استثنای 3 قلم که از فرانشیز 40 درصد برخوردار هستند. این 3 قلم وارداتی بوده  و هم زمان نوع تولید داخل این داروها نیز موجود و با فرانشیز 5 درصد  تحت پوشش بیمه است و بیمه شدگان می توانند درصورت تمایل  ، نوع تولید داخل این داروها را با فرانشیز 5 درصد و یا نوع وارداتی را با فرانشیز 40 درصد دریافت کنند.

جزایری گفت: بسته خدمتی بیماران ام اس براساس مصوبات ابلاغی از سوی شورای عالی بیمه به همراه بیماری های خاص تعیین شده و سازمان بیمه سلامت موظف به اجرای آن است.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت رییس گروه دارو دفترخدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت در پایان اضافه کرد: بیمه درخصوص پوشش داروها باید براساس ضوابط قانونی عمل کند، پوشش داروها براساس نوع ژنریک انجام می شود، بنابراین براساس مصوبه شورای عالی بیمه پوشش داروهای وارداتی بیماران خاص با تثبیت قیمت درتعهد، تا پایان برنامه ششم توسعه تداوم می‌یابد.

پایان پیام/

مطالب مشابه