درخواست تعطیلی داروخانه‌های هلال احمر، صحیح نبست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، همایون هاشمی در واکنش به درخواست انجمن داروسازان برای توقف فعالیت باجه‌های داروفروشی هلال احمر، گفت: حمایت از بخش خصوصی رویکرد قابل قبولی است اما جمعیت هلال احمر کشور، سازمانی دولتی نبوده و به نوعی نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود و از طرفی در این 40 سال به شکل قابل قبولی قوام پیدا کرده و خدمات شایسته ‌ای به مردم ارائه می‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: جمعیت هلال احمر در حوزه تامین داروهای تک نسخه عملکرد بسیار خوبی داشته است، افزود: بنده معتقدم توقف فعالیت مجموعه‌ای که سالیان سال برای توسعه آن زحمت کشیده شده است، خواسته دقیقی نبوده و باید در این خصوص کار کارشناسی انجام شود، بها دادن به بخش‌های غیر دولتی و داروخانه‌‌هایی که توسط جوانان این کشور با زحمت راه اندازی شده است، خواسته‌ مشروعی بوده و بنده نیز از آن حمایت می‌کنم.

وی با انتقاد از درخواست انجمن داروسازان در خصوص توقف فعالیت باجه‌های داروفروشی هلال احمر، ادامه داد: بنده با جمع‌آوری دارو‌خانه های هلال احمر به این شکل مخالف هستم، مخصوصاً در شرایط فعلی کشور که با تحریم‌های ظالمانه رو برو هستیم چرا جمعیت هلال احمر کشور به شبکه‌های تامین دارو در خارج کشور متصل بوده و منابع بسیار خوبی نیز در اخیار دارد و می‌تواند بخشی از نیا‌های دارویی کشور به ویژه داروهای تک‌نسخه‌ای را تامین کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت هاشمی در پایان گفت: جمعیت هلال احمر می‌تواند در شرایط بحرانی با دستور وزیر بهداشت در بازار دارویی کشور ورود کنند، در حال حاضر کشور در شرایط بحرانی قرار دارد،  از همین رو جمعیت هلال احمر می‌تواند به واسط ظرفیت بسیار خوبی که طی سالیان سال ایجاد کرده است یاری‌دهنده باشد، از طرفی توقف برخی از فعالیت‌های آن نیز نیازمند ساز وکار قانونی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه