کار اصلی معاونت درمان در پویش ملی فشار خون از این پس آغاز می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم جان بابایی در سمینار یک روزه برنامه مدیریت کشوری درمان و کنترل فشار خون افزود: بازدیدهای سرزده در طول یک ماه اجرای پویش فشار خون از مراکز درمانی نشان می‌دهد که تمامی همکاران به صورت فعال و با انگیزه و با حضور در دو شیفت صبح و عصر به غربالگری مراجعه کنندگان پرداخته اند. 

وی افزود: نتیجه این تلاش‌ها ثبت فشار خون حدود ۸ میلیون نفر از ۳۰ میلیون فرد غربال شده و به عبارتی یک سوم جمعیت مراجعه کننده در مراکز درمانی بوده که بیشترین این تعداد در ۶۲۴ بیمارستان دولتی بوده است. تکلیف ما در حال حاضر سنگین‌تر شده و نیازمند نظم دهی در یک ساختار ارجاع جهت ارائه خدمات به مردم هستیم تا فرآیند شناسایی و درمان بیماری‌ها در همان مسیر درست قرار گرفته و فرآیند نظام ارجاع به درستی شکل گیرد.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: جهت ارجاع درست بیماران در مسیر صحیح درمانی، همکاران در ستاد وزارتخانه با همکاری گروه‌های علمی با تلاش بی وقفه در چندین روز متوالی راهنمای بالینی ملی سطح دو و سه ارائه خدمات را بر اساس راهنمای بالینی بین المللی تدوین کرده‌اند. از این رو در حال حاضر سطوح دو و سه و فرآیندهای موجود در هر سطح شناسایی شده‌اند.

جان‌بابایی گفت: پیشگیری دارای چهار سطح است و سطحی که در جامعه شناخته شده تر است بیشتر مربوط به بروز بیماری‌ها می‌شود، اما این امر در دیگر سطوح به معنی پیشگیری از ایجاد عوارض هم باید مورد توجه باشد. برای مثال در پر فشاری خون، پیشگیری از نارسایی کلیه و دیالیز، سکته‌های قلبی و مغزی امری مهم است و در واقع مراقبت‌ها باید به گونه‌ای باشد که مشکل حادتر و جدی تری ایجاد نشود.

به گزارش ایرنا وی در پایان اضافه کرد: اعتقاد همه باید بر این موضوع باشد که بیمار دارای فشار خون در مسیر درمانی درست از خدمات سطح دو و سه بهره مند شود. دانشگاه‌های علوم پزشکی موظفند کسانی را که به عنوان افراد کلیدی اجرایی و علمی در دانشگاه و در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها شناسایی کرده‌اند حفظ کنند تا این فرآیند اجرایی در شناسایی افراد پر خطر در قالب نظام ساختارمند همواره پایدار باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه