کلید نهایی آزمون دستیاری دندانپزشکی و آزمون ارتقا دندانپزشکی منتشر شد
به گزارش پایگاه خبری پرشکان و قانون (پالنا)، آبتین حیدرزاده با بیان اینکه کلید نهایی آزمون دستیاری دندانپزشکی و آزمون ارتقا دندانپزشکی سال ۹۸ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است، گفت: اعتراضات داوطلبان به کلید اولیه بررسی شده و اکنون کلید نهایی شده در سایت سنجش پزشکی در دسترس داوطلبان است.

وی افزود: سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی پنجشنبه ۶ تیرماه ۹۸ به طور همزمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر شهر تهران، اصفهان، بابل، تبریز، شیراز، کرمان، مشهد، یزد و همدان برگزار شد.

وی در ادامه لیست اصلاحات کارنامه اولیه را اعلام کرد که این اصلاحات در زیر آمده است:

لیست اصلاحات کارنامه دستیاری دندانپزشکی
در رشته تخصصی پروتزهای دندانی: سوال ۹۷ دفترچه الف و ب حذف شد و سوال ۱۱۰ دفترچه الف و ب، دو گزینه جواب «الف» و «ب» صحیح هستند.

در رشته تخصصی پریودانتیکس: سوال ۱۱۸ دفترچه الف معادل سوال ۱۳۸ دفترچه ب: دوگزینه جواب «ب» و «ج» صحیح هستند.

در رشته تخصصی بیماری های دهان و فک و صورت: سوال ۶۹ دفترچه الف معادل سوال ۴۹ دفترچه ب: حذف شد.

در رشته تخصصی دندانپزشکی کودکان سوال ۱۸۴ دفترچه الف معادل سوال ۱۶۴ دفترچه ب: دو گزینه جواب «ب» به «د» صحیح هستند.

حیدرزاده در ادامه به اصلاحات آزمون ارتقا دندانپزشکی سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: پاسخ اعتراضات داوطلبان در این کلید نهایی شده است.

لیست اصلاحات کلید آزمون ارتقا دندانپزشکی
در ادامه لیست اصلاحات کلید آزمون ارتقا دندانپزشکی را مشاهده کنید:

بر اساس آن در رشته تخصصی جراحی دهان و فک و صورت سوال ۳۱ حذف شد، سوال  ۹۹ حذف شد، سوال ۳۴ گزینه «د» به «ج» تغییر کرد.

در رشته تخصصی پریودانتیکس سوال ۳ دو گزینه «الف» و «ب» صحیح است، سوال ۵۰ حذف شد.

در رشته تخصصی پروتزهای دندانی سوال ۴ دو گزینه «الف» و «ب» صحیح است، سوال ۲۵ حذف شد، سوال ۵۴ دو گزینه «ب» و «د» صحیح است، سوال ۵۶ دو گزینه «الف» و «د» صحیح است، سوال ۶۷ دو گزینه «الف» و «ب» صحیح است.

در رشته تخصصی دندانپزشکی کودکان: سوال ۸ و سوال ۵۳ حذف شد. سوال ۷۰ دو گزینه «الف» و «ج» صحیح است. سوال ۹۱ دو گزینه «ج» و «د» صحیح است.

در رشته تخصصی ارتودانتیکس، سوال ۱۱ گزینه «الف» به «ب» تغییر کرد. سوال ۳۷ حذف شد.

در رشته تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت: سوال ۳۳ گزینه «د» به «ب» تغییر کرد، سوال ۵۱ گزینه «ب» به «ج» تغییر کرد. سوال ۵۴ حذف شد، سوال ۵۹ دو گزینه «الف» و «ب» صحیح است. 

سوال ۷۲ دو گزینه «ب» و «ج» صحیح است. سوال ۹۱ گزینه «د» به «الف» تغییر کرد، سوال ۹۴ گزینه «ب» به «الف» تغییر کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه