فشار خون یک سوم جمعیت مراجعه کننده در مراکز درمانی ثبت شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم جان بابایی در نشست مدیریت برنامه کشوری درمان فشار خون ضمن تقدیر از زحمات بی وقفه و شبانه روزی دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز درمانی و همکاران در ستاد وزارت بهداشت که در پویش فشار خون فعالانه شرکت داشتند، اظهار داشت: نتیجه این تلاش ها ثبت فشار خون حدود ۸ میلیون نفر از سی میلیون فرد غربال شده "به عبارتی یک سوم جمعیت مراجعه کننده" در مراکز درمانی بوده که بیشترین این تعداد در ۶۲۴ بیمارستان دولتی بوده است.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: بازدیدهای سرزده در طول یک ماه اجرای پویش فشار خون از مراکز درمانی نشان می دهد که تمامی همکاران به صورت فعال و با انگیزه و با حضور در دو شیفت صبح و عصر به غربالگری مراجعه کنندگان پرداخته اند، اما کار اصلی از این پس آغاز خواهد شد چراکه بیماران پرخطر و با فشار خون بالا شناسایی شده اند و نیازمند سطوح مختلفی از خدمات درمانی با توجه به شدت بیماری شان هستند.

وی افزود: تکلیف ما در حال حاضر سنگین تر شده و نیازمند نظم دهی در یک ساختار ارجاع جهت ارائه خدمات به مردم هستیم تا فرآیند شناسایی و درمان بیماری ها در همان مسیر درست قرار گرفته و فرآیند نظام ارجاع به درستی شکل گیرد.

جان‌بابایی گفت: جهت ارجاع درست بیماران در مسیر صحیح درمانی، همکاران در ستاد وزارتخانه با همکاری گروه های علمی با تلاش بی وقفه در چندین روز متوالی راهنمای بالینی ملی سطح دو و سه ارائه خدمات را براساس راهنمای بالینی بین المللی تدوین کرده اند. از این رو در حال حاضر، سطوح دو و سه و فرآیندهای موجود در هر سطح شناسایی شده اند.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: پیشگیری دارای چهار سطح است و سطحی که در جامعه شناخته شده تر است بیشتر مربوط به بروز بیماری است، اما این امر در دیگر سطوح به معنی پیشگیری از ایجاد عوارض هم، قابل توجه است. برای مثال، در پر فشاری خون، پیشگیری از نارسایی کلیه و دیالیز، سکته های قلبی و مغزی امری مهم است و در واقع مراقبت ها باید به گونه ای باشد که مشکل حادتر و جدی تری ایجاد نشود.

به گزارش وب‌دا وی در پایان اضافه کرد: اعتقاد همه باید بر این موضوع باشد که بیمار دارای فشار خون در مسیر درمانی درست از خدمات سطح دو و سه بهره مند شود، دانشگاه های علوم پزشکی موظفند کسانی را که به عنوان افراد کلیدی اجرایی و علمی در دانشگاه و در مراکز درمانی و بیمارستان ها شناسایی کرده اند حفظ کنند تا این فرآیند اجرایی در شناسایی افراد پر خطر در قالب نظام ساختارمند همواره پایدار باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه