قطعنامه نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت منتشر شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی جعفریان، روز شنبه در نشست خبری تشریح دستاوردهای نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت که اردیبهشت ۹۸ در جزیره کیش برگزار شد، افزود: پذیرش قطعنامه نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت توسط پیمان M۸، نشان از موفقیت ایران در عرصه دیپلماسی سلامت دارد و حالا ما می توانیم از این قطعنامه به عنوان یک سند مهم در مجامع بین المللی استفاده کنیم.

رئیس بین‌المللی مجمع جهانی سلامت ادامه داد: وزارت امور خارجه کشورمان نیز می تواند از این دستاورد به عنوان یک سند مهم که نشان می دهد تحریم ها بر سلامت مردم کشورمان تاثیر گذار بوده است، در مجامع بین المللی استفاده کرده و طرح موضوع نماید.

وی افزود: این قطعنامه در ۸ بند تنظیم و نهایی شده است، در بند اول آمده است؛ ما تعهد خود به حمایت از برنامه اقدام سلامت و تندرستی مطرح شده در سه هدف از اهداف توسعه پایدار، تعهد به حمایت از حرکت جهانی به سمت پویش همگانی سلامت، تعهد به برنامه کاری جهانی سلامت که بر پایه حق همگانی سلامت است، تعهد به تضمین امنیت سلامت جهان، تعهد به سرمایه گذاری در علوم و فناوری و تعهد به رفع خشونت و سوءاستفاده جنسی به عنوان یک موضوع مهم سلامت عمومی را اعلام می داریم.

جعفریان گفت: در بند ۲ این قطعنامه عنوان شده است ۶ حیطه ای که در این نشست گفتگوهای خوبی پیرامون آنها صورت گرفت شامل سلامت در شرایط ناپایدار، سلامت در جهان در حال گذار، توسعه پایدار سلامت با تمرکز بر پوشش همگانی سلامت، پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و سلامت روان، سلامت سیاره زمین و آموزش پزشکی عنوان شده است که در دستور نشست بعدی مجمع سلامت و نشست های منطقه ای حمایت می کنیم.

رئیس بین‌المللی مجمع جهانی سلامت تصریح کرد: در بند ۳ قطعنامه هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت آمده است: از وارد کردن عناوین نوآورانه دستورکار نشست منطقه ای سا ل ۲۰۱۹ در جزیره کیش در برنامه ریزی و نشست بعدی مجمع جهانی سلامت در برلین حمایت می کنیم. این عناوین عبارتند از: سلامت دهان و دندان، مذاهب و چالش های جهانی سلامت، توانمندی های دانشجویان برای ارتقای سلامت جهان، تقویت نظام های جراحی ضروری، شبکه سازی در آموزش پزشکی و نقش جاده ابریشم جدید در سلامت است.

وی اظهار کرد: در یکی دیگر از بندهای این قطعنامه بر نقش ویژه و منحصر به فرد پیمان M۸ در کنار گروه همکاری بین فرهنگستان ها در گردهم آوردن افراد دانشگاهی، نهادهای پژوهشی، سیاستمداران، جامعه مدنی و بخش خصوصی از سراسر جهان تأکید شده است.

جعفریان تصریح کرد: در بند ۸ این قطعنامه بر احترام، گفتگو، عدالت و صلح میان ملل و مردم در راستای آرمان های توسعه پایدار سازمان ملل متحد تأکید شده و برای ارتقای آن کوشش می گردد.

رئیس بین‌المللی مجمع جهانی سلامت تاکید کرد: این اصول باید هدایت گر جهان و تمام ملل در برخورد با تعارض ها باشد. برای اجتناب از اقدامات خشونت گرایانه باید حداکثر تلاش در جهت برقراری گفتمان مبتنی بر احترام و صلح طلبانه صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پیمان M۸ همراستا با پیمان های بین المللی با قدرت بر این نکته تأکید می نماید که تمام کشورها به ویژه آنهایی که درگیر مناقشات بین المللی هستند مسئول حفظ و حمایت از کمک های پزشکی و بشردوستانه کافی برای تمامی مردم به ویژه زنان، کودکان و افراد نیازمند هستند.

به گزارش مهر جعفریان در پایان اضافه کرد: اجماع ۲۵ عضو پیمان M۸ بر سر قطعنامه نهایی، حکایت از این واقعیت دارد که ما توانسته ایم نظرات خودمان را در عرصه دیپلماسی سلامت، به کرسی بنشانیم و این یک موفقیت بزرگ برای کشور است.

پایان پیام/

مطالب مشابه