برگزاری دوره اول توانمندسازی روسای بیمارستان های دانشگاهی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی جعفری افزود: با توجه به بند ۱۰ مداخله های اجرایی حکمرانی درون بخشی در برنامه ارائه شده وزیر بهداشت به مجلس شورای اسلامی مبنی بر روزآمدسازی و اجرای آیین نامه شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران نظام سلامت و ارتقای دانش و مهارت آنان از طریق برگزاری دوره های فرماندهی و ستاد سلامت این دورها در حال برنامه ریزی و اجرا هستند.

رییس موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران ادامه داد: موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران "معتمد" ماژول اول دوره ملی توانمندسازی روسای بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی کشور با عنوان "رهبری خود" را با همکاری سازمان جهانی بهداشت و فدراسیون بین المللی بیمارستان ها به مدت ۳ روز در مرکز قلب شهید رجایی برگزار کرد. 

وی با اشاره به اهمیت آموزش مدیران حوزه سلامت، اظهار داشت:  امیدواریم این موسسه بتواند برای توسعه و توانمندسازی مدیران و ارائه خدمات سلامت در کشور و عرصه های بین المللی اقدامات مفیدی انجام داده و بستری برای انجام کارهای حرفه ای در زمینه آموزش مدیران عرصه سلامت کشور و عرصه های بین المللی فراهم کند. 

به گزارش وب‌دا موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت "معتمد" با هدف توسعه مدیران فعلی در نظام سلامت و تربیت مدیران آینده در اسفند سال ۱۳۹۶ با موافقت شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، فعالیت خود را آغاز کرد. "معتمد"، از ابتدای سال ۹۷ دوره های آموزشی مدیریت بیمارستانی و پس از آن دوره های توانمندسازی مدیران مالی و بودجه، مدیران منابع انسانی، مدیران پشتیبانی و امور رفاهی و دوره های بین المللی تربیت مربی برای دوره های توانمندسازی روسای بیمارستان ها و مدیران بخش اورژانس را برگزار کرده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه