آگاه‌سازی جامعه راهی برای پیشگیری از بیماری‌های روانی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج حریرچی در خصوص ریشه های اجتماعی بیماری های روانی در جوامع امروزی و نقش نهادها در پیشگیری و كاهش این بیماری ها، گفت: افرادی که به مراکز بهداشتی و درمانی و پایگاه های بهداشتی دولتی مراجعه می کنند، مورد غربالگری بیماری های روانی قرار می گیرند و در صورت لزوم به روانپزشک معرفی می شوند.

معاون کل وزارت بهداشت درخصوص تشریح اقدامات وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری های روانی گفت: وزارت بهداشت در درجه نخست برای پیشگیری از بیماری های روانی با آگاه سازی جامعه و رسانه ها در جهت کاهش استرس های محیطی، گام برمی دارد و در درجه دوم در راستای درمان بیماری های سبک، متوسط و سنگین تلاش می کند.

وی افزود: وزارت بهداشت در همین راستا روانشناسان بالینی را در شبکه بهداشت و درمان به کار گرفته است تا موارد بیماری را غربالگری کنند.

حریرچی گفت: افرادی که به بخش دولتی، مراکز بهداشتی و درمانی و خانه ها و پایگاه های بهداشتی دولتی مراجعه می کنند، مورد ارزیابی قرار می گیرند و غربالگری به صورت تکمیل پرسش نامه های چند گزینه ای انجام می شود.

به گزارش وب‌دا معاون کل وزارت بهداشت در پایان درباره روند درمان افراد بیمار گفت: علائم اولیه بیماری های روانپزشکی به صورت استاندارد از آن استخراج می شود و بیماری مشخص می شود. اگر علائم فرد قابل توجه و نیازمند مداخله باشد به روانشناس و در ادامه در صورت نیاز و ادامه روند درمان به روانپزشک معرفی می شود. در واقع وضعیت این بیماران تا بهبودی پیگیری می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه