اتاق‌های نظام پزشکی را شیشه‌ای کنید
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر ظفر قندی 

رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 

سلام علیکم 

احتراما 

شورای مدیران گروه‌های پزشکی به عنوان بخشی‌ از افکار عمومی و وجدان همگانی صنفی خودرا مکلف‌ می‌داند که با توجه به فضای عمومی کشور و تاکیدات مکرر بر مبارزه با فساد‌های موجود و احتمالی و توصیه اکید بزرگان کشور و نیز براساس حق بدیهی هر عضو سازمان   نسبت به طرح موارد مهمی در این زمینه‌ و مطالبه پاسخ‌گویی بابت آنها که حسب تکلیف‌های قانونی بر عهده ارکان مختلف سازمان هستند، اقدام نماید. 

‌ما اعتقاد داریم حسب بند "ه" ماده ۲ و بند "ش" ماده ۳ قانون مصوب سازمان، وظیفه حفاظت و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی‌ و کمک به حل مشکلات پزشکان کم‌درآمد و خسارت دیده از طریق مکانیسم صندوق رفاه و تعاون، به عهده سازمان گذارده شده و مطابق بند "ه" ماده ۱ و ماده ۲ و تبصره ماده ۵ ‌و ۸ و ۹ و تبصره ماده ۲۱ و ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۷ ، مواد ۱، ۲ ، ۴ و ۶ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌‌ مصوب سال ۹۷، مواد ۲۸ و ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب سال ۹۵، سازمان قانونا وظیفه دارد بستر دستیابی اعضای خود به کلیه اقدامات سازمان به خصوص مناسبات مالی را منطبق با بند "ش" ماده ۲ و ماده ۱۴ و صیانت از بند ب ماده ۲۳ قانون سازمان‌ فراهم آورد؛ 

و بر این اساس درخواست داریم موارد ذیل عاجلا انجام و اطلاع‌رسانی شود:

1-   از آنجا که وجود تعارض منافع مهم‌ترین عامل شناخته شده در بروز فساد‌های سیستماتیک و سازمان یافته است، شورا درخواست دارد جنابعالی شخصا با ارائه توضیحات دقیق، نحوه تفکر و تحلیل و اقدامات خود را در مورد شناخت گلوگاه‌ها و بستر‌های تعارض منافع‌، به خصوص در بدنه اجرایی سازمان را ‌سریعا تشریح نموده و نحوه اطلاع‌رسانی و دستیابی مستمر و قابل اعتماد و تکرار‌پذیر کلیه اعضاء به روند اقدامات خود را تعیین نمایید. 

شورا اعتقاد دارد استفاده از تجربیات نهاد و سازمان‌ها‌ی عمومی دیگر مانند شهرداری‌ها (به خصوص شهرداری تهران‌) می‌تواند کمک ارزشمندی به کاهش بستر‌های فساد باشد.

2-   برقراری دسترسی به اطلاعات کلیه منابع درآمدی سازمان شامل همه موارد تعریف شده قانونی مانند حق عضویت‌ها‌، هدایا‌، کمک‌های دولتی و یا حکومتی‌‌، درآمد‌‌های ناشی  ازامور‌ آموزشی‌، فعالیت‌های تجاری احتمالی و یا موارد تعریف نشده مانند درآمد ناشی از بودجه سامانه ۱۶۹۰ 

3-   برقراری دسترسی به کلیه گزارشات بازرسان قانونی‌ سازمان در طی سال‌های اخیر

4-   برقراری‌ دسترسی به کلیه گزارشات ‌سالانه سازمان بازرسی کل کشور

5-   برقراری دسترسی به کلیه اقدامات و تصمیمات و صورت‌های مالی‌ صندوق تعاون سازمان

6-   برقراری دسترسی به کلیه اطلاعات مالی‌ واحد‌های مالی فعلی و سابق که‌ مشغول در سازمان بوده اند ‌مانند صندوق وام‌، بیمه آسایش و ...

7-   برقراری دسترسی به لیست کلیه اموال منقول و غیر‌منقول سازمان

8-   طراحی و اجرای‌ سامانه‌ای که‌ اعضاء سازمان در مورد هر‌گونه ورود سازمان به کلیه اقدامات مالی قبل از وقوع آن اطلاع‌رسانی شده و امکان اظهار‌نظر و تاثیر‌گذاری‌ در روند تصمیمات برایشان‌ فراهم شود. 

بدیهی است این دسترسی‌ها می‌بایست‌ قابل اعتماد‌، تکرار‌پذیر و‌ قابل ارزیابی بوده و نیز برخط باشند تا نتیجه واقعی آن که شفافیت حداکثری است، پدیدار شود. 

شورای مدیران گروه‌های پزشکی مجددا تاکید می‌نماید آنچه دراین نوشتار آمده است یک توصیه مهرآمیز نیست بلکه یادآوری یک تکلیف قانونی است که عدم اجرای آن ممکن است به واکنش‌های مدنی ‌و یاتبعات حقوقی منجر شود. 

هر‌گاه حق بدیهی و قانونی اعضاء برای دسترسی به اطلاعات موجود و نیز آشنایی با روندها و مکانیسم‌ها به‌خصوص در حوزه انتخاب مدیران و نیز امکان دخالت موثر در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های آتی برقرار گردد، میتوان امیدوار بود اعتماد سازی متعاقب آن، سبب شود که سازمان نظام پزشکی چکیده و تبلور توانایی‌های همه جامعه پزشکی گردد.

پایان پیام/

مطالب مشابه