راه مدیریت منابع و مصارف اجرای گایدلاین و راهنماهای بالینی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم جان بابایی گفت: زیربناهای تدوین گایدلاین ها استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر بین المللی و گایدلاین ها و استانداردهای خدمتی در کشورهایی با شرایط تقریبا مشابه کشور ما از نظر میزان درآمد، هزینه و تولید ناخاص داخلی بود.
 
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: غیر از افراد برجسته هر رشته، از متخصصین جوان نیز که با متدولوژی تدوین گایدلاین آشنایی و تجربه کافی دارند برای ایجاد ظرفیت دانشی پایدار در افراد برای سالهای متمادی بهره مند شدیم.
 
وی افزود: همزمان با تدوین گایدلاین، استانداردهای هر خدمت جهت حفظ کیفیت خدمات و بهبود آن نگارش شد تا بر مبنای آن بتوان معیار درست انجام خدمات را مشخص کرد. برای مثال در ضوابط اجرایی اعمال قلب و عروق مشخص شده چه افرادی و براساس کدام خدمت می توانند این اعمال را انجام دهند.
 
جان بابایی گفت: سطح بندی خدمات از دیگر اقدامات صورت گرفته در چند سال اخیر بوده که توسط معاونت درمان صورت گرفته است، در سطح بندی خدمات اجازه ارائه خدمت بر اساس گایدلاین ها و استانداردهای خدمت داده خواهد شد.
 
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: بیمارستان ها نیز بر اساس تعداد تخت های موجود به چهار لایه تقسیم بندی شده اند به صورتی که  در لایه اول، بیمارستان‌های محلی قرار دارند، لایه دوم بیمارستان های زیرصد تخت، لایه سوم بیمارستان های مراکز استان ها و لایه چهارم مربوط به بیمارستان های موجود در مراکز قطب و ریفرال هستند. این لایه بندی سبب ارائه خدمات در قالب یک ساختار نظام ارجاع مانند خواهد شد.
 
وی اظهار کرد: از دیگر اقدامات ما همراه ساختن سازمان های بیمه در استقرار محصولات دانشی بوده که براساس آن خرید راهبردی خدمات برای سازمان های مذکور فراهم شده است. مشارکت بیمه ها سبب صرفه جویی در هزینه ها خواهد شد همچنین از محل این صرفه جویی می توان خدمات نوین و جدیدتری را با پوشش بیمه ای وارد چرخه خدمت نماییم.
 
جان‌بابایی در پایان اضافه کرد: همه کشورها منابع محدودی برای ارائه خدمت به مردم دارند و تلاش ما استفاده درست از منابع است، مدیران اجرایی باید اعتقاد پیدا کنند که راه مدیریت منابع و مصارف، اجرای گایدلاین و راهنماهای بالینی است.
 
به گزارش وب‌دا پروفسور هلگر شومان نیز در این دیدار با بیان اینکه اقدامات بسیار ارزنده ای در طراحی گایدلاین ها و استانداردهای خدمت در ایران صورت گرفته است، بیان کرد: این محصولات دانشی سرمایه های علمی کشور هستند بنابراین لزوم حفظ، به روز رسانی و آموزش در آنها وجود دارد، استفاده درست از این گایدلاین ها ضمن صرفه جویی در منابع،  تضمین کننده بهبود کیفیت خدمات است.

پایان پیام/

مطالب مشابه