مفهوم «بازار کار»
گروه پزشکان و قانون؛

‌واکاوی و ریشه‌یابی آنچه‌ در حال حاضر بر صنف پزشکی و احوالات رایج آن رخ داده است‌، متاسفانه ما را به نکاتی تلخ می‌رساند که جز یادآوری و سعی در حل آنها چاره‌ای نداریم. بخشی از این تلاش‌های مهم در حوزه رهیافت‌ها‌، باید معطوف به حوزه‌های نظری و تفکری بوده و در ساخت و یا جااندازی مفاهیم به کار برده شود .

سازمان نظام پزشکی به علت نقش دوگانه و ماموریت تنظیم گرایانه regulatory در ساختار خود و نیز به علت تفکرات دولت‌گرایانه نویسندگان قانون جدید و اثرات وقایع کودتا‌گونه سال ۶۵ ، در بسیاری از حوزه‌ها ضعف‌های بنیادین در تئوری سازی‌ها و دکترین‌های پایه‌ای صنفی دارد. مفهوم «بازار کار» نمونه‌ای از این ضعف‌هاست.

 اساس و شالوده یک نهاد صنفی بر مفهوم «بازار کار» نهفته است‌ زیرا ممکن است نخ تسبیحی که افراد بسیار متنوع و گوناگون در یک صنف را به یکدیگر متصل می‌کند، فقط بازار کار مشترکشان و تبعات آن باشد. ممکن است پس از گذر از مفاهیم اولیه‌، ارتباطات دیگری هم بین اعضاء شکل بگیرد ولی آنچه یک صنف را  «صنف» می‌کند‌، «بازار کار» و امور مترتب بر آن است .

ماموریت بدیهی‌، بدوی و بنیادین یک نهاد صنفی‌، در شناخت‌، تحلیل‌، اطلاع‌رسانی و صیانت از بازار کار آن حوزه است .تنها با یک درک تئوریک درست از این مفهوم اساسی می‌توان یک سازمان صنفی ماموریت محور داشت .

یک نهاد صنفی می‌تواند بسیاری از شاخ و برگ‌های اضافی خود را حذف و یا تعدیل کند ولی نمی‌تواند رابطه وجودی خود با بازار کار را منکر شود .

در کمال تاسف‌، بسیاری از رفتارها‌، کنش‌ها‌، واکنش‌ها‌، تفکرات و ایده‌پردازی‌هایی که در سازمان قانونی صنفی پزشکان ایران شاهد آن هستیم‌، دارای بنیان‌های تئوریکی که محور آن بازار کار باشد نبوده و نیست . 

تحلیل تهدید‌های حال و آینده بازار کار‌، وظیفه بنیادین سازمان نظام پزشکی‌ است که فعلا به علت ضعف اساسی در  قدرت تئوریک به هیچ وجه به خوبی طراحی و اجرا نمی‌شود .

بهانه‌هایی همچون درگیری در امور روزمره ‌و یا متهم کردن منتقدینی مانند ما به رویا‌پردازی و توهمات فلسفی، ماموریت و نیز علت‌العلل وجود سازمان صنفی را منتفی نخواهد کرد و شرط اولیه آغاز کار‌، دوری از دگماتیسم ذهنی فعلی و آمادگی پذیرش مفاهیم علمی در حوزه «بازار کار» است .

ما می‌توانیم ادعا کنیم بزرگترین تهدیدی که ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور با ورود به حوزه قضاوت پزشکی‌، بنیان بازار کارِ یکی از قدیمی‌ترین فعالیت‌های بشری یعنی طبابت را دیگرگون کند،‌ فن آوری هوش مصنوعی‌ است و مستندات فراوان بر این ادعا داریم .

پرداختن به اصول تئوریک و شالوده‌های تفکری یک نهاد ماموریت محور‌، جزو وظایف اصلی و لایتغیر آن نهاد است و فراموش کردن و یا سعی در بی‌توجهی به این وظیفه‌، ثمره‌ای جز خالی کردن آن نهاد از درون نخواهد داشت .

گروه پزشکان و قانون آمادگی خود را برای توسعه تفکرات تئوریک در حوزه فعالیت‌های صنفی و بخصوص در موضوع بنیادین «بازار کار» اعلام می‌کند و خود را مکلف می‌داند که هر‌گونه تلاش در بسط و گسترش در این زمینه را پایه‌ریزی و یا به آن یاری رساند.

پایان پیام/

مطالب مشابه