هیات مرکزی نظارت‌بر انتخابات؛ شبح سرگردان بر فراز قانون
هیات مرکزی نظارتی که تا آخرین لحظات قبل از آن انتخابات بی سامان، یک صدا با مجری بی‌مسئولیت در مورد نحوه اجرای انتخابات، مطالب خلاف واقع و بی پایه به خورد اعضای بی خبر از همه جای سازمان داد و بعد از آن افتضاح مدیریتی، نه فقط هیچ مسئولیتی را نپذیرفت بلکه در پی توجیه اعمال معاونت درمان وزارت نیز برآمد .

متاسفانه این هیات مرکزی - که بنابر قانون سازمان برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شود - نه فقط وظایفش بلکه مهمتر از آن، محدوده اختیاراتش شفاف نیست.

هیاتی که به‌خصوص در دوره اخیر در بزنگاه‌ها نه فقط در ایجاد اطمینان نقشی نداشته است، بلکه با حضور شبح‌وار خود موجب ایجاد ابهامات و شبهه‌ها شده است .

گروه پزشکان و قانون هنوز بر اعتقاد خود در مورد فقدان مشروعیت انتخابات سال ۹۶ استوار است و نقش هیات مرکزی نظارت را در برآمدن ارکان سازمان از انتخاباتی نامشروع، محوری و اساسی می‌داند و به قاعده دوری از نیش خوردن دوباره از یک سوراخ، درخواست دارد تا به نحوه حضور شبح‌گونه هیات مرکزی نظارت در انتخابات‌های سازمان پایان داده شود تا شاید در انتخابات بعدی سازمان شاهد مشروعیت و رعایت انصاف بیشتر باشیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه