دکتر رازی، تعرفه، تکلیف صنف
صدور بیانیه جدید ایشان و اشاره به گرفتاری‌هایی که با سازمان تعزیرات دارند، اشاره‌ای خاموش به مشکلات ناشی از تعرفه‌های ظالمانه و خفت‌آمیز و نیز سیطره غیر قانونی دولت بر تعیین تعرفه بخش خصوصی است که در هر دو مورد با نگرش او موافق هستیم .

 زحمات بسیاری از سوی اعضای صنف برای طی مراحل قانونی اعتراض‌های مدنی و حقوقی به تعیین تعرفه توسط دولت رخ داده و در جریان رسیدگی  است و ادامه خواهد یافت .در کمال تاسف امید زیادی به گوش فراداده شدن به مطالبه به حق صنفی ما وجود ندارد، زیرا بازپس گیری حق زایل شده صنفی ما در مورد تعرفه بخش خصوصی، سنگرهای بی‌بنیاد بسیاری از هوچی گران و درشت گویان را در هم خواهد شکست .

دورنمایی این چنین و بی ارزش بودن واقعی تعرفه بخشی از افراد صنف را متقاعد کرده است که با همه مخاطرات احتمالی و انگ‌ٔگذاری‌های اجتماعی، تابوشکنی را آغاز و سیطره تعرفه دولتی بر بخش خصوصی را به چالش بکشند .

این پیشگامی را نمی‌توان به همگان توصیه نمود اما رصدکنندگان فضای صنفی به روشنی دریافته‌اند در صورت ادامه شیوه فعلی تعیین و اجرای تعرفه، ممکن است چاره دیگری باقی نماند .

 گروه پزشکان و قانون ضمن آرزوی سلامت و صحت برای آقای دکتر رازی، امیدوار است گره‌های تعرفه به دست باز شوند وگرنه جز بازشدن به دندان راهی نمی‌ماند.

پایان پیام/

مطالب مشابه