برگزاری نشست توسعه و ارتقای زیرساخت‌های آموزش علوم پزشکی در کلان مناطق آمایشی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این جلسه که به منظور بررسی اقدامات انجام شده در راستای"بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی" در کلان مناطق آمایشی و به اشتراک گذاری تجارب موفق و تبادل نظر برای ارائه راهکار جهت رفع موانع و چالش های اجرایی برگزار شد، در ابتدا دکتر اخوان، مسئول ستادی بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی به همراه مسئول بودجه و اعتبارات، مسئول آمار و فناوری اطلاعات و معاون مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی ضمن پاسخگویی به سوالات مسئولین کلان مناطق، توضیحات تکمیلی در خصوص موضوعات نشست را ارائه کردند و در ادامه مسئولین هریک از کلان مناطق آمایشی، ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده درراستای محورهای مذکور، به چالش های اجرایی در مسیر پیاده سازی این محورها اشاره و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود در برخی حوزه ها ارائه کردند.

در این جلسه با توجه به نقش و تاثیر عملکرد بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی بر عملکرد سایر بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و به منظور تقویت پیاده سازی محورهای این بسته در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، با بهره گیری از تجارب موفق دانشگاه ها و دانشکده ها مقرر شد، نشست های منظم و دوره ای با تاکید بر یکی از محورهای تخصصی بسته توسعه و ارتقای زیرساختها با کلان مناطق آمایشی برگزار شود.

به گزارش وب‌دا در این جلسه پیرامون مواردی همچون، نحوه هزینه کرد یک تا سه درصد درآمد اختصاصی در دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه، اقدامات انجام شده در راستای استفاده از ظرفیت های قانون بودجه سال 1398به خصوص بند ک تبصره 9 ماده واحده قانون مذکور در دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه، جذب نیروی انسانی و اعضای هیات علمی در دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه و برنامه های مربوط به توسعه زیرساخت های IT در دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

پایان پیام/

مطالب مشابه