صدور پروانه برای رزیدنت‌ها باعث ارتقا کیفیت آموزش می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد جهانگیری اظهار کرد: درحال حاضر رزیدنت‌ها اقداماتی بسیار مهم را در بیمارستان‌ها انجام می‌دهند و موضوع صدور پروانه ویژه این افراد در راستای کمک بیشتر به آنهاست.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ادامه داد: به طور معمول رزیدنت‌ها در دوران تحصیل‌ بسیار فعال و عضوی محوری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی محسوب می‌شوند و بیشتر اقدامات در بیمارستان‌های آموزشی به وسیله آنها انجام می‌شود.
 
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر بیمه و سوابق کاری رزیدنت‌های فعال در بیمارستان‌های آموزشی به حساب نمی‌آید و با صدور پروانه رزیدنت‌ها امکان محاسبه سوابق کار و بیمه‌ای و بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها فراهم می‌شود و میزان پرداختیشان ساماندهی شود.
 
جهانگیری گفت: در حال حاضر جلسات متعددی بین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در زمینه صدور پروانه رزیدنت‌ها در حال انجام است تا فعالیت آن‌ها بر اساس مستندات باشد و زمان اشتغال‌ این افراد در بیمارستان‌های آموزشی زیر سوال نرود، صدور پروانه برای رزیدنت‌ها باعث ارتقا کیفیت آموزش می‌شود و چارت فعالیت این افراد به طور دقیق مشخص می‌شود.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: این طرح با هدف دیده شدن بار سنگین آن‌ها در بیمارستان‌های آموزشی و سامان دهی وضعیت کارشان در این مراکز درمانی بوده و با همکاری و تعامل وزارت بهداشت در حال بررسی است که از طرف سازمان نظام پزشکی به وزارت بهداشت مطرح شده است.
 
وی در خصوص تکمیل طرح ارزش گذاری خدمات نسبی گفت: سازمان نظام پزشکی در حال پیگیری موضوع ارزش گذاری خدمات نسبی بوده و دبیر خانه شورای عالی بیمه در این حوزه فعال شده است، وزارت بهداشت با همکاری سازمان نظام پزشکی در حال بررسی موارد و مصوبات برای پیشبرد کار ارزش گذاری خدمات نسبی است.
 
جهانگیری ادامه داد: ارزش‌گذاری خدمات نسبی اقدامی متفاوت با تعرفه خدمات پزشکی است و این کار هیچگونه بار مالی ندارد به طوری که ارزش گذاری نسبی خدمات به نوعی یک نسبتی بین خدمات است و با اینکه می‌تواند جزو پایه‌های تعرفه باشد، اما ارتباطی با تعرفه خدمات جامعه پزشکی ندارد.
 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: سازمان نظام پزشکی کماکان در حال پیگیر موضوع تعرفه متناسب تورم کشور برای خدمات جامعه پزشکی است و امیدوارم هرچه سریع به نتیجه قابل قبولی در این خصوص دست پیدا کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه