پرونده الکترونیک سلامت هزینه‌های قابل توجهی به داروخانه‌ها تحمیل می‌کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمید خویی طرح پرونده الکترونیک سلامت را طرحی پیشرفته و ضروری در راستای هنجارسازی، منطقی سازی و تسهیل ارائه خدمات به مردم عنوان کرد و گفت: این طرح پله ای برای ارتقای نظام سلامت است که طی سه دهه گذشته در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است.

رئیس انجمن داروسازان ادامه داد: طرح پرونده الکترونیک سلام در ایران از حدود ده سال قبل مطرح شد افزود: طبق آمار مرکز آمار ایران جمعیت ایران در سال 1395 حدود 80 میلیون نفر بود که به گفته مدیرعامل بیمه سلامت هنوز 6,5 نیم میلیون نفر از جمعیت تحت پوشش بیمه ای نیستند اما تعداد دفترچه های بیمه سلامت حدود 83 میلیون است؛ به عبارتی 8 میلیون دفترچه بیمه اضافی در دست مردم داریم که به ابزار سوداگری تبدیل شده است.

وی افزود: حداقل 30 درصد داروها در نسخ بیمه با هدف سوداگری و اهدافی غیر از سلامت مردم نوشته و داد و ستد می شوند، پرونده الکترونیک سلامت مکانیزم بسیار منطقی برای هنجارسازی ها و بستن روزنه های مصرف غیر منطقی داروخانه ها و کسب و کارهای ناسالم است.

خویی از دچار شدن این طرح ملی به سرانجام تلخ طرح تحول سلامت ابراز نگرانی کرد و افزود: این طرح نیازمند فرهنگ سازی در همه دست اندرکاران و حتی دریافت کنندگان خدمات سلامت است چراکه هنوز همه پزشکان و داروسازان تصویر روشنی از نقاط ضعف و قوت این طرح ندارند.

رئیس انجمن داروسازان وضعیت کنونی اقتصاد داروخانه ها را نامطلوب عنوان کرد و گفت: حدود پنج سال است که هزینه ها به شدت افزایش یافته است. داروسازان باید داروی وارداتی را با حاشیه پنج درصد سود بفروشند و هشت ماه بعد پول خود را دریافت کنند درصورتیکه این توجیه اقتصادی ندارد.

به گزارش سلامت‌نیوز، وی نخستین گام برای موفقیت طرح پرونده الکترونیک سلامت را سالم سازی گردش اقتصادی داروخانه ها دانست و گفت: این طرح هزینه های سربار قابل توجهی را بر داروخانه ها تحمیل خواهد کرد و البته ممکن است در بلند مدت برخی هزینه ها و خسارات ناشی از خط خوردگی نسخه را کاهش دهد.

پایان پیام/

مطالب مشابه