بیمه سلامت باید اعتبارات خود را با استفاده از گایدلاین‌ها هزینه کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رضا امیرحسنخانی با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت تا قبل از دوره مدیریتی جدید به مراکز درمانی بدهی های بسیاری داشت گفت: این در حالی است که دراین دوره بخش بسیاری از بدهی ها با اتخاذ راهکارهای مناسب پرداخت شده است، بنابراین در این شرایط خدمت بهتری به بیمه شدگان ارایه می شود.

وی افزود: بیمه بدهکار به طور حتم نمی تواند از خدمات مناسب موسسات درمانی به ویژه در بیمارستان های خصوصی استفاده کند، خوشبختانه بدهی های بیمه سلامت به بیمارستان ها تا حدود بسیاری پرداخت شده و این رویه اقدام قابل قبول و شایسته ای است.

این نماینده کردم در مجلس دهم ادامه داد: برای مدیریت هزینه ها دربیمه سلامت باید از روش های موثر استفاده کرد، به کارگیری برخی راهکارها دراین زمینه به نفع بیمه شده نخواهد بود، لذا واقعیت این است که با توجه به مشکلات موجود در کشور باید شرایط حوزه بهداشت و درمان را به سود مردم مهیا کرد.

امیرحسنخانی گفت: کارت سلامت می تواند به مدیریت هزینه ها کمک کند، توجه به گایدلاین ها یکی از مسیرهای مهم در این حوزه است، بیمه سلامت باید با استفاده از گایدلاین ها اعتبارات خود را هزینه کند؛ هیچ دلیلی ندارد که بیمار با مراجعات مکرر به پزشکان مختلف از آزمایشات و اقدامات پاراکلینیکی متعدد استفاده کند.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت وی در پایان با اشاره به اینکه بیمه سلامت باید منطبق با گایدلاین های وزارت بهداشت اقدام کند اظهار داشت: ضمن اینکه اجرای دقیق پزشک خانواده هم به کاهش مشکلات سازمان بیمه سلامت کمک می کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه