هنوز جلسه شورای‌عالی بیمه برای بازنگری تعرفه‌ها برگزار نشده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محسن مصلحی درباره جلسه شورای عالی بیمه جهت بازنگری تعرفه های درمانی، گفت: هنوز جلسه شورای عالی بیمه برای بازنگری تعرفه ها برگزار نشده و تعرفه جدیدی مصوب نشده است، اما اطلاعات در این خصوص رد و بدل شده و کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه و شورای عالی نظام پزشکی نقطه نظراتش را منعکس کرده است.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی با تاکیدبر اینکه با تعرفه های فعلی ادامه کار برای مراکز تشخیصی و درمانی در حوزه سلامت بسیار مشکل شده است، گفت: مشکلات این مراکز هر روز بیشتر از قبل می شود و هزینه های آنها به طور فزاینده ای افزایش پیدا کرده ولیکن از طرف دیگر درآمد این مراکز روند کاهشی پیدا کرده است. بنابراین علیرغم صحبت های برخی مسوولین که مراکز درمانی نباید به دنبال سودآوری باشند باید بگویم که بحث سودآوری مطرح نیست، بحث این است که با این شرایط دیگر نمی شود این مراکز را اداره کرد.

مصلحی گفت: متاسفانه آدرس غلطی که برخی رسانه ها به مردم می دهند که جامعه پزشکی جامعه متمولی است و دغدغه ای ندارند، خیانت به مردم است چراکه درصد بسیار بسیار کمی از هر قشری از جمله قشر پزشکی ممکن است تخلفاتی داشته باشند. ما درباره حوزه سلامت صحبت می کنیم نه درصد بسیار کمی از یک قشر.

وی افزود: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که هزینه دستمزد پرسنل، مالیات و هزینه های دیگر از جمله هزینه آب و برق ،هزینه خرید دارو و تجهیزات پزشکی توسط دولت معین شده است، بنابراین یک مرکز درمانی نمی تواند این هزینه ها را نپردازد، نمی تواند به پرسنل خود بگوید امسال حقوق کمتری بگیرد و یا به بیمه بگوید سهم بیمه پرسنل را کمتر دریافت کنید و یا از اداره آب و برق بخواهد هزینه های کمتری دریافت کنند. حرف ما این است که مراکز درمانی و بیمارستان ها دیگر حتی قادر به پرداخت این هزینه ها هم نیستند.
 
دبیر شورای عالی نظام پزشکی اظهار کرد: اگر ما دغدغه مردم را داریم عمده هزینه های مردم که درمان نیست بلکه هزینه های جاری شان مثل مواد خوراکی، مسکن، انرژی و حمل و نقل و .. است که چند برابر گران شده است، پزشکان هم جزو همین مردم هستند چرا ما توقع داریم تمام این بار را به روی دوش حوزه سلامت منتقل کنیم؟ باید این معادله به گونه ای حل شود و صرف توصیه و اینکه برای مردم دلمان می سوزد مشکلی را حل نمی کند بلکه باید نگاه معقولانه و منطقی به این قضیه داشت.

مصلحی در خصوص تصمیم نهایی شورای عالی بیمه درباره تعرفه ها گفت: اینکه می گویید آیا اتفاقی خواهد افتاد یا خیر باید بگویم از نظر ارایه کنندگان خدمت ادامه وضعیت موجود بسیار مشکل و بعضا غیرممکن است و این هشداری است که داده می شود مثل بیماری که هر روز بدحال تر می شود و ممکن است فوت کند.

وی تاکید کرد: مراکز تشخیصی و درمانی نمی توانند بدهی هایشان را بپردازند و مرتب باید با طلبکارانشان کلنجار بروند، از طرف دیگر مجبور هستند هزینه های پرسنل خود را بپردازند به دلیل اینکه حوزه سلامت حوزه خطیری است.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: متاسفانه فضای رسانه ای که بعضا درباره تعرفه های درمانی ایجاد شده است، به صورت عمد یا غیرعمد، تصمیم گیران و تصمیم سازان را به اشتباه انداخته است و درباره حوزه سلامت یک غفلتی در حال رخ دادن است که آسیب آن به مردم خواهد رسید. 

مصلحی ادامه داد: بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستان ها اعلام کرده اند که شما مایحتاج ما را اعم از تجهیزات پزشکی و دارو،‌ لوازم مصرفی و هزینه های بالای بیمارستان را به قیمت قبل تامین کنید ما هیچ افزایش تعرفه ای را نمی خواهیم که پیشنهاد شجاعانه و شفافی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان با تاکید براینکه باید یک فکری برای تعرفه های درمانی شود، اضافه کرد: توصیه من این است که تصمیم گیرندگان نظر ارایه کنندگان خدمات را که نماینده آنها نظام پزشکی و انجمن های علمی -تخصصی هستند ،مورد توجه قرار دهند و اگر توقع دارند این افراد همراه با سیاستگذاری هایشان باشند طبیعی است که باید نقطه نظرات آنها را هم بشنوند. اگر قرار است راه حلی برای مشکل تعرفه ها اندیشیده شود با مشارکت خود ارایه کنندگان خدمات باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه