شکل‌گیری پدیده همراه در بیمارستان‌ها به ضرر بیمار است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حیدر علی عابدی درباره وضعیت ساماندهی پرستاران در کشور، گفت: خوشبختانه در ماه جاری طبق وعده مسئولان ذی‌ربط  مقرر است که 10 هزار پرستار و کادر پرستاری به طریق رسمی جذب شوند. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه 10 هزار پرستار نیز مقرر است که در نیمه دوم سال جاری جذب شوند، تصریح کرد: کاهش فشارکاری در حیطه پرستاری با افزایش تعداد پرستار در حوزه درمان و بهداشت امکان پذیر است. 

عابدی گفت: سیستم پرستاری در حوزه بهداشت و درمان در همه حال روند تخصصی داشته است، بنابراین پرستاران از نظر ساختار شغلی متخصص در کار خود هستند اما در بحث ارائه خدمات کیفی وکمی با مشکلاتی روبرو هستیم.

وی افزود: کمبود پرستار در حوزه درمان و بهداشت مشهود است، بطور  مثال می بایست به ازای هر بیمارستان 100 تخت خوابی در حدود 300 کادر پرستاری استخدام شوند اما ما در برخی مواقع شاهد هستیم که تنها  100 پرستار به بیماران خدمات رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان اضافه کرد: شکل گیری پدیده همراه بیمار برای همراهان بیمارستان و در نهایت خود بیمار مضر است، کاهش فشارکاری بر روی پرستاران با استخدام 10 هزار پرستار در تیرماه جاری امکان پذیر است.

پایان پیام/

مطالب مشابه