تاکنون فشار خون ۲۸ میلیون نفر ثبت شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمید انصاری افزود: از مجموع این تعداد، بیش از ۴۵۴ هزار نفر فشار خون خود را در سامانه خوداظهاری فشار خون بسیج ملی کنترل فشار خون به نشانی salamat.gov.ir ثبت کردند.

عضو کمیته اجرائی بسیج ملی کنترل فشارخون ادامه داد: همچنین، بیش از  ۷ میلیون و ۳۰۰هزار مورد فشار خون هموطنان در ایستگاه‌های ثابت و سیار سنجش فشار خون در سراسر کشور ثبت شده است، از این میزان بیش از ۱۹ میلیون مورد در سامانه یکپارچه بهداشت "سیب" ثبت شده است.

وی افزود: تعداد ایستگاه‌های ثابت و سیار راه‌اندازی شده در سراسر کشور که فشار خون افراد را می‌سنجند،  ۱۳ هزار و ۷۵۷ ایستگاه است.

به گزارش ایسنا انصاری در پایان گفت: کلیه مراکز جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاه‌های سلامت خانه های بهداشت و ایستگاه‌های ثابت و سیار در سراسر کشور تا روز شنبه ۱۵ تیرماه آماده سنجش فشارخون هموطنان هستند.

پایان پیام/

مطالب مشابه