کارت هوشمند نظام پزشکی با قابلیت تایید امضای الکترونیکی صادر می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد جهانگیری اظهار کرد: بر اساس ماده واحده قانون که در سال ۷۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسیده،‌ تعیین حدود وظایف و صلاحیت حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی تعیین شده و بر اساس قانون مصوب مجلس این کار بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است.
 
وی افزود: سازمان نظام پزشکی مکلف شده آئین نامه مربوط به شیوه نامه وظایف صلاحیت حرفه‌ای شاغلان پزشکی را به وزارت بهداشت ابلاغ کند ؛ براساس قانون اگر ابلاغ دستور العمل ها ازسوی نظام پزشکی انجام نشود وزارت بهداشت موظف است این آئین نامه را به دستگاه های مربوط ابلاغ کند.
 
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ادامه داد: قانون شیوه نامه صلاحیت حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی از سال ۷۶ به طور کامل و دقیق اجرایی نشده است، جلساتی متعدد بین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در این زمینه انجام شده است که در آن حدود وظایف صلاحیت حرفه‌ای مشخص و کمیسیون ملی کار تهیه شیوه نامه صلاحیت حرفه‌ای را بر عهده دارد.

جهانگیری گفت: سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، انجمن‌های علمی و حتی کمیسیون بهداشت مجلس از جمله اعضای کمیسیون ملی در زمینه تعیین حدود و وظایف صلاحیت حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی هستند، کمیسیون ملی تنها مرجع رسمی در زمینه تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی بوده و کار اصلی آن ابلاغ مصوبات این کمیسیون و اجرای دستورالعمل‌هاست.
 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی درپایان با اشاره به صدور کارت هوشمند و امضای الکترونیکی گفت: در حال حاضر کارت هوشمند نظام پزشکی در حال اجراست و بر اساس قوانین و توافقات انجام شده بین سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و سازمان توسعه تجارت، کارت هوشمند نظام پزشکی برای اعضای جامعه پزشکی صادر می‌شود و امروزه کارت هوشمند قابلیت تعیین امضای الکترونیکی پزشکان را دارد و بدون هیچ مشکلی کارت هوشمند و امضای الکترونیکی جامعه پزشکی صادر می‌شود. 

پایان پیام/

مطالب مشابه