مراجعان نزاع در سال گذشته رشد ۶.۵ درصدی داشته‌اند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بر اساس آمارهای موجود بیشترین رشد سالانه مراجعین نزاع مربوط به استان های البرز "۱۹.۸درصد"  اردبیل "۱۵.۳درصد" و قم "۱۳.۸درصد" و کمترین رشد مربوط به استان های فارس "۱.۸- درصد)" گلستان "۱.۵- درصد" و هرمزگان "۱.9 درصد" بوده است.

بر اساس این گزارش، استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و البرز برحسب جمعیت بیشترین آمار مراجعین نزاع و استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر کمترین آمار را داشته‌اند.

یادآور می شود مطابق آمارهای موجود در ۱۸ سال گذشته "۱۳۸۰ تا کنون" سال ۱۳۹۶ با ۵۴۴ هزار و ۴۷۰ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را به خود اختصاص داده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه