به ازای هر هزار ایرانی، چند تخت و بیمارستان وجود دارد؟
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهزاد کلانتری با اشاره به آمار تخت‌های بیمارستانی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۶۲۴ بیمارستان دانشگاهی در کشور فعال بوده که دارای ۹۷ هزار و ۲۰۵ تخت بیمارستانی هستند و در مجموع در هزار مرکز درمانی ۱۴۰ هزار و ۸۵۹ تخت بیمارستانی به مردم خدمت رسانی می‌کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت به تشریح آمار بیمارستان‌ها پرداخت و گفت: در حال حاضر ۱۷۴ بیمارستان خصوصی، ۳۸ بیمارستان خیریه، ۵۷ بیمارستان نیرو‌های مسلح، ۷۵ بیمارستان سازمان تأمین اجتماعی در کشور فعال هستند که به ترتیب دارای ۱۷ هزار و ۹۲۵ تخت، ۴ هزار و ۵۶۴ تخت، ۵ هزار و ۹۷۰ تخت و ۱۱ هزار و ۵۷۰ تخت فعال هستند که ۶۲.۴ درصد از بیمارستان‌ها و تخت‌های فعال در زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مراجعان و بیماران می‌پردازند.

وی به آمار بیمارستان‌ها به تفکیک تخصص پرداخت و گفت: ۸۶۰ بیمارستان در زمینه عمومی، ۳۲ بیمارستان در بخش زنان و زایمان، ۳۸ مرکز در حوزه روانپزشکی، ۱۹ بیمارستان کودکان، ۱۲ مرکز درمانی و غذایی کودک، ۹ بیمارستان سوانح سوختگی، ۹ مرکز سرطان و آنکلولوژی، ۱۳ بیمارستان چشم، یک مرکز درمانی پوست، پنج بیمارستان ارتوپدی، یک مرکز درمانی جراحی ترمیمی و یک بیمارستان اورولوژی در کشور فعال هستند.

کلانتری گفت: امروزه ۸۴.۶ درصد از تخت‌های فعال بیمارستانی کشور در بیمارستان‌های با رتبه اعتباربخشی درجه یک قرار گرفته‌اند و خوشبختانه بین سال‌های ۹۰ تا ۹۷ تعداد تخت‌های فعال کشور از ۱۰۸ هزار و ۲۱۵ تخت به ۱۴۰ هزار و ۸۵۹ تخت پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت رسیده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ادامه داد: امروزه پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، سه هزار و ۵۳۵ تخت سی سی یو در بیمارستان‌های زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی، ۴۰۵ تخت در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی، ۲۸۹ تخت در بیمارستان‌های نیرو‌های مسلح، ۳۰۰ تخت در مجموعه بیمارستان‌های خیریه، یک هزار و ۱۰۰ تخت در بخش خصوصی و ۱۷۸ تخت در سایر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فعال و مشغول به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتی به بیماران و مراجعه کنندگان هستند.

وی افزود: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای ۱۴ بیمارستان، دانشگاه شهید بهشتی ۱۸ بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۸، علوم بهزیستی ۲، دانشگاه علوم پزشکی البرز ۱۱ بیمارستان و در بخش خیریه دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، بهشتی و ایران به ترتیب ۳، ۷ و ۱ مرکز وابسته به این دانشگاه‌ها مشغول به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم هستند همچنین دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰ بیمارستان خصوصی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱ بیمارستان خصوصی و دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای ۳۶ بیمارستان خصوصی هستند که همه این مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند.

کلانتری تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای ۶ هزار و ۲۰۸ تخت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت و دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای ۱۱ هزار و ۴۲۶ تخت، دانشگاه علوم بهزیستی یک هزار و ۱۳۰ تخت و دانشگاه علوم پزشکی البرز دارای ۲ هزار و ۱۷ تخت فعال هستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت در پایان با اشاره به شاخص سرانه تخت به ازاء هر هزار نفر جمعیت افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای ۲.۱۴، دانشگاه علوم پزشکی بهشتی ۱.۸۹، دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲.۰۳ و دانشگاه علوم پزشکی البرز ۱.۰۷ شاخص سرانه تخت‌شان به ازاء هر هزار نفر جمعیت است که به طور متوسط این شاخص در سراسر کشور ۱.۷۲ است.

پایان پیام/

مطالب مشابه