فروش داروهای بدون نسخه تنها با لیست قانونی وزارت بهداشت امکان‌پذیر است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)،  احمد همتی درباره فروش بدون نسخه دارو در داروخانه های کشور، گفـت: لیست فروش داروهای بدون نسخه در وزارت بهداشت و درمان موجود است بنابراین داروخانه ها نباید خارج از لیست قانونی وزارت بهداشت و درمان، داروهای بدون نسخه را به بیماران بدون نسخه پزشک ارائه دهند. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه فروش بدون نسخه دارو تنها بر اساس مجوز وزارت بهداشت و درمان مجاز است تصریح کرد: اکثریت داروها در حوزه درمان نیازمند تجویز نسخه پزشک هستند.
 
همتی گفت: اگر بیماران اعتقاد دارند گه برخی داروخانه ها، برخی از داروها را به عمد به بیماران ارائه نمی کنند، می بایست مستندات خود را در این راستا ارائه دهند تا با توجه به سازو کار قانونی با متخلفان برخورد شود.
 
وی افزود: استفاده از داروهای بدون نسخه بویژه در حوزه اطفال می‌تواند عوارض وتداخل دارویی به بارآورد و از سوی دیگر نیز مصرف خودسرانه دارو در حوزه کودکان می تواند مانع از شناسایی بیماری شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: فروش داروهای بدون نسخه تنها با مجوز وزارت بهداشت امکان پذیر است، مخفی و پنهان ماندن بیماری در حوزه کودکان تاثیر بسیار منفی در پاسداری از سلامت بیماران دارد، اکثریت داروها در حوزه درمان نیازمند تجویز نسخه پزشک هستند.

پایان پیام/

مطالب مشابه