اعتباربخشی بیمارستان‌ها در حال اجرا است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حیدرعلی عابدی در ارتباط خدمات ضعیف وزارت بهداشت در بیمارستان‌های دولتی اظهار داشت: اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با هدف ایجاد رقابت کیفی بین مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در حال اجرا است و بیمارستان‌ها بر اساس کیفیت ارائه خدمات درجه بندی شده و می‌توانند تعرفه‌هایشان را اعمال کنند. بنابر این هرچقدر کیفیت بیمارستان‌ها بالاتر باشد، تعرفه‌ بالاتری را دریافت می‌کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: بیمارستان‌ها برای رسیدن به سطح و درجه بالاتر باید یکسری از سنجه‌هایی که وزارت بهداشت و درمان تعیین و ملاک قرار داده را کسب کنند، اگر بیمارستانی، یکی از مؤلفه‌های ملاک را نداشته باشد، مدتی به آن فرصت می‌دهند تا سنجه‌ مورد نظر را کسب کنند، در غیر این صورت درجه بیمارستان کاهش پیدا کرده و تعرفه خدماتی آن نیز متناسب با درجه تنزل پیدا خواهد کرد.

وی افزود: لازم به ذکر است که اگر تعرفه‌های بیمارستانی به دلیل عدم کسب سنجه وزارت بهداشت بیش از حد کاهش پیدا کند، زیان‌ده می‌شود.

به گزارش مهر عابدی در پایان گفت: در اعتباربخشی هیچ تفاوتی میان بیمارستان‌های خصوصی و دولتی وجود ندارد و هر بیماستانی اعم از دولتی و خصوصی که بخواهد از تعرفه استفاده کند باید اعتباربخشی شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه