مردم نباید در مصرف داروی وارداتی اصرار کنند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا روئینی افزود: به طور مثال داروی والزارتان –داروی ضد فشارخون- پنج تولید کننده داخلی دارد و اگر نوع وارداتی آن نباشد، اتفاقی نمی افتد البته برای داروهایی مانند وارفارین– داروی ضد انعقاد در بیماری های مغزی، قلبی و ریوی- مقداری محتاط هستیم.

رئیس داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: مردم نباید در مصرف داروی وارداتی اصرار کنند چراکه از یک سو کیفیت داروهای داخلی خوب است و از سوی دیگر واردات داروهایی که مشابه تولید داخل دارند، محدود شده که البته این سیاست وزارت بهداشت است.

روئینی درباره کمبود برخی داروهای داخلی گفت: کمبود داروهای داخلی به ندرت اتفاق می افتد و مشکلی در شبکه توزیع در این زمینه وجود ندارد و ممکن است در اقلامی اتفاق بیفتد که مشکل واردات مواد اولیه دارو را دارند.

وی در خصوص پرداخت مطالبات بیمه ها به داروخانه های افزود: در حال حاضر وضعیت پرداخت بیمه ها به داروخانه های شهری خوب است و با تاخیر مواجه نیست.

رئیس داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره کمبودهای دارویی در داروخانه های داروهای خاص دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: وضعیت این داروخانه ها نسبت به سال گذشته بهتر است چون سال گذشته حدود ۷۰ قلم کمبود دارویی داشتیم که اکنون این میزان به حدود ۴۰ قلم رسیده است. اکنون وضعیت خوب است اما یک ماه دیگر را نمی دانم، این کمبودها به معنای کمبود دارویی در داروخانه های سطح شهر نیست چون داروخانه های ما مانند داروخانه ۱۳ آبان، داروهای خاص را پوشش می دهند.

روئینی گفت: اگر در دارویی کمبود داشته باشیم آن را به صورت سهمیه ای در اختیار بیمار قرار می دهیم و این سهمیه بندی غیر از آن تائید اینترنتی برای داروهای خارجی است، این داروها با سهمیه بندی به دست بیماران می رسد تا دوباره شرکت دارویی، آن داروی خاص را وارد کند.

وی با اشاره به شرایط تحریم بر کشور گفت: دارو اسم تحریم نشده اما امکان ارسال به موقع پول به شرکت های خارجی با مشکل واجه شده است؛ پولی که قبلاً دو سه روزه فرستاده می شد در حال حاضر ارسال آن دو تا چهار ماه طول می کشد.

به گزارش ایرنا رئیس داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان درباره ساز و کار ویژه مالی اروپا با ایران موسوم به اینستکس گفت: اگر در این ساز و کار، امکانی باشد که پولی جابجا شود، برای دارو کمک کننده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه