پدیده‌ای به نام دکتر قربانی
جناب آقای دکتر قربانی‌ ممکن است بفرمایند اساسا خطای پزشکی چیست‌؟

ممکن است مرحمت نموده بفرمایند مجلس توانا و پرشکوه در زمینه متر و معیارهایی که نشان دهد چه‌ امری خطا و امر دیگری صلاح بوده است‌، چه میزان تسلط دارند‌؟

ممکن است در ادامه افاضه بفرمایند خطای پزشکی به چه میزان در حوزه علم‌ پزشکی و به چه میزان در حوزه علم حقوق است‌؟

ممکن است بفرمایند که برخورد با خطا فقط شامل خطای فردی است یا در آسیب‌های ناشی از مداخلات پزشکی‌، نقش نهاد‌ها و ساختارها هم قابل مداقه و بررسی است؟

و البته سوالاتی خیلی ساده‌تر هم هست که امیدواریم جناب نماینده پدیده ما قادر به پاسخگویی به آنها باشند .

گروه پزشکان و قانون نگرانی عمیق خود را از آنچه که می‌توان آن را مسابقه برای خود چهره‌سازی در ایام نزدیک به انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ نامید‌، اعلام می‌کند و دردمندانه از اینکه هر موضوع مهم و پر گستره‌ای بتواند در این دوران لقلقه زبان داوطلبان نمایندگی مجلس شود بدون اینکه عمق آن درک شود‌، اظهار تاسف می‌کند .

 به اعتقاد ما که مبتنی بر شواهد بسیار است‌، خطای پزشکی بخش مهمی از دانش پزشکی است که ابعاد حقوقی نیز بر آن مترتب است و همراه با تغییرات دانش پزشکی و مفاهیم‌ آن‌، خطای پزشکی نیز دستخوش تحول بوده و خواهد بود و توهم خلق قانونی جامع و مانع به علت وجود اذهانی است که نه خطای پزشکی را به خوبی می‌شناسند و نه ابعاد حقوقی مترتب بر آن را.

امید است روزی در جایگاهی علمی و به دور از مقاصد روزمره سیاسی شاهد گشوده شدن بحث‌های دانش محور در مورد خطای پزشکی باشیم.

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه