بهداشت و درمان اولین مشکل بازنشستگان است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، طاهر موهبتي در نشست هم انديشي با روسا و نمايندگان كانون هاي بازنشستگان كشور كه در محل ستاد اين سازمان برگزار شد، بر تعامل و گفت و گو به خصوص با جامعه هدف بيمه سلامت تاكيد كرد و افزود: بهداشت و درمان اولين مشكل بازنشستگان محسوب مي شود به طوري كه يك سوم هزينه اين گروه به دارو و درمان اختصاص داده مي شود.

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران با اشاره به اينكه دفترچه بيمه بازنشستگان از ١٢ به ١٨ برگ افزايش يافته، گفت: نظارت بر ارائه خدمات به خصوص به بازنشستگان بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد تا مشكلي در درمان نداشته باشند، زيرا بيشترين بار مراجعه به بيمارستان ها مربوط به اين گروه است.

وی در پایان بر تكريم و احترام به بازنشستگان تاكيد كرد و افزود: استفاده از تجربه اين گروه در اقدامات و برنامه هاي سازمان مي تواند راهگشا باشد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت در ادامه اين جلسه نمايندگان كانون هاي بازنشستگان كشور مشكلات و مسائل خود را مطرح كردند و قرار شد اين جلسه ها تداوم يافته و كارگروهى با مسئوليت معاونت خدمات بيمه سلامت سازمان بيمه سلامت، راهكارهاى لازم براى ارتقاى كيفى و كمى خدمات به بازنشستگان را بررسى و برنامه لازم را ارائه كنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه